MENU Zapri

Proizvodnja

Rešitev pokriva vodenje serijske, naročniške in kombinirane proizvodnje. S širokim naborom funkcionalnosti poveže v enovito delovno okolje enostavne in zahtevne proizvodne procese.

Izberite , kaj vas zanima

Vodenje prodaje

Paket zajema potrebne funkcionalnosti za prodajne aktivnosti (priprava ponudb, predračunov, reklamacije), iz katerih lahko enostavno kreiramo delovne naloge. Prav tako lahko na kupcevežemo prodajne pogodbe in cenike, ki so nam v pomoč ob pripravi prodajnih dokumentov.

Materialno blagovno knjigovodstvo

Organizirano poslovanje z dokumenti s pomočjo paketa Materialno blagovno knjigovodstvo. Ta zagotavlja transparentno sledenje dokumentom, možnost povezave med seboj in s tem sledenju napredku posamezne akcije v podjetju.

Fakturiranje

Rešitev je namenjena delu z računi za opravljene storitve in za izdano blago ali material.

Delovni nalogi: Kosovnice, tehnološki postopki

Za hitro in enostavno delo lahko naročila, ki se nam ponavljajo ali so si podobna, vključno z vsemi normativi, preprosto kopiramo in po potrebi dopolnimo ali popravimo. Dodatna pomoč pri delu z normativi je tudi, da je mogoče predhodno definirati variante in nadomestne materiale.

Spremljanje proizvodnje s spremljanjem dela delavca

S spremljanjem proizvodnje imamo ves čas na voljo točno informacijo o dejanski zasedenosti in luknjah v proizvodnji, o izkoriščenosti posameznega stroja in o morebitnih nepredvidenih odstopanjih. S pridobljenimi informacijami preverimo in po potrebi popravimo že postavljene normative. 

Vodenje sledljivosti

Zagotovite sledljivost vsakega izdelka (s pomočjo serijskih številk, šarž, številk LOT itd.), od vhoda v podjetje pa vse do izstopa iz njega.

Kalkulacije

S kalkulacijami nam je omogočeno, da vodimo vse stroške, vezane na izdelek. So osnova za postavitev lastne cene, pri čemer nam predkalkulacije nudijo informacijo o stroških vnaprej definiranih normativov, pokalkulacije pa nudijo končni obračun vseh vključenih stroškov.

Načrtovanje materialnih potreb

Omogoča planiranje materialov in (pol)izdelkov, pri čemer upošteva vse že zavedene dejavnike (prejeme in izdaje, predvidene dobave ...). Poleg ocene razpoložljivosti nudi tudi finančne ocene vrednosti planiranih izdelkov in finančno oceno potrebnih materialov za nabavo.

Planiranje kapacitet z vizualizacijo

S pomočjo rešitve planiramo tako, da zasledujemo cilj maksimalne izkoriščenosti strojev - maksimalna zasedenost in čim manj lukenj med operacijami. Hkrati boste lahko kupcu podali realnejši, točnejši datum dobave, saj modul upošteva vse povezane dejavnike.

SMobile - mobilno zajemanje podatkov

S prilagojeno android aplikacijo mobilno, enostavno in hitro poslujte z dokumenti v skladiščih materialov, polizdelkov in končnih izdelkov (prevzemnica, izdajnica, prenosnica, prejemnica, dobavnica, faktura, inventura).

Odlagalna mesta

Rešitev je namenjena natančnemu vodenju skladišča, hitrejšemu sledenju zalog in iskanju prostih mest za nove izdelke in materiale. Poenostavljeno delo v skladišču zagotavlja tudi manj napak pri odpremi, manj podvojenega dela in večjo ažurnost podatkov v sistemu.

sINFOnik

sINFOnik je prikaz različnih, vnaprej dogovorjenih izpisov na elektronski oglasni tabli. Podatki se črpajo iz ERP sistema in se osvežujejo v poljubnem časovnem intervalu. Zaposlenemu pove najnujnejše informacije, ki jih mora vedeti.

Obvladovanje kakovosti (QM)

Omogoča obvladovanje kakovosti v proizvodnih in trgovskih podjetjih na vhodu in v procesu proizvodnje. Na podlagi opravljenih kontrolnih postopkov program omogoča tudi izdelavo certifikatnih listin končnih izdelkov.

Vodenje nabave

Nabava je ena ključnih in bolj strateških funkcij v podjetju. Nabavniki se dnevno borijo z dobavitelji in spreminjanjem cen. Pri sledenju cen in analizah dobaviteljev jim je v pomoč paket Vodenje nabave, ki omogoča popoln nadzor nad ključnimi dejavniki s področja nabave.

Večnivojski razpis proizvodnje

Omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka.

Saop je rešitev podjetja Seyfor