MENU Zapri

Domovi starejših občanov

Celovita rešitev, ki omogoča vodenje poslovanja domov starejših občanov v skladu z aktualno zakonodajo.

Celovita rešitev za socialo in zdravstvo

Celovita rešitev za socialo in zdravstvo

Namenska rešitev za domove upokojencev in podobne zavode.

Spremljanje stroškov po oskrbovancih

Spremljanje stroškov po oskrbovancih

Učinkovito beleženje opravljenih storitev in stroškov na več različnih načinov.

Mobilno beleženje storitev

Mobilno beleženje storitev

Mobilna aplikacija zdravstvenim delavcem olajša administrativno delo.

Rešitev za socialo in zdravstvo

Sociala, Zdravstvo in Obračun je namenska rešitev za boljšo organizacijo dela, hiter dostop do podatkov in lažje spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev.

Sistem pokriva proces od prejema prošnje do obračuna storitev za stanovalca in vključuje:

 • Dnevno ali celodnevno varstvo
 • Oskrbovana stanovanja
 • Pomoč na domu
 • Vodenje fizioterapije
 • Sistem za spremljanje ran
 • Mobilno beleženje storitev itd.

Omogočeno je tudi povezovanje z ostalimi namenskimi rešitvami, ki jih uporabljate v domovih starejših občanov.

Sociala, Zdravstvo in Obračun je namenska rešitev za boljšo organizacijo dela, hiter dostop do podatkov in lažje spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev.

Sistem pokriva proces od prejema prošnje do obračuna storitev za stanovalca in vključuje:

 • Dnevno ali celodnevno varstvo
 • Oskrbovana stanovanja
 • Pomoč na domu
 • Vodenje fizioterapije
 • Sistem za spremljanje ran
 • Mobilno beleženje storitev itd.

Omogočeno je tudi povezovanje z ostalimi namenskimi rešitvami, ki jih uporabljate v domovih starejših občanov.

Plače in kadri

Sistem za obračun plač je prilagojen javnim zavodom in vedno skladen z aktualno zakonodajo. Skupaj s kadrovsko evidenco, potnimi nalogi, evidenco delovnega časa in drugimi osebnimi prejemki tvori celovito rešitev za upravljanje s kadri.

Rešitev omogoča celovit pregled nad zaposlenimi, vodenje dogodkov in izobraževanj, spremljanje zgodovine, povezljivost z različnimi portali in uporabo raznih aktivnih obveščanj.

Številni avtomatizmi in kontrole pohitrijo pripravo obračuna, delo pa olajša tudi direktna povezava na portala eVEM in Spot (eBOL) ter avtomatska priprava eNDM. Poenostavljena je priprava obvestil za letne dopuste, aneksov za redno napredovanje, obračun prevoza na delo itd.

Za učinkovito rabo programske rešitve ponujamo številne brezplačne vsebine in nasvete za delo. Skrbno spremljamo vse zakonodajne spremembe in o tem obveščamo uporabnike. Naša prva skrb je, da ste pravočasno zakonodajno skladni.

Sistem za obračun plač je prilagojen javnim zavodom in vedno skladen z aktualno zakonodajo. Skupaj s kadrovsko evidenco, potnimi nalogi, evidenco delovnega časa in drugimi osebnimi prejemki tvori celovito rešitev za upravljanje s kadri.

Rešitev omogoča celovit pregled nad zaposlenimi, vodenje dogodkov in izobraževanj, spremljanje zgodovine, povezljivost z različnimi portali in uporabo raznih aktivnih obveščanj.

Številni avtomatizmi in kontrole pohitrijo pripravo obračuna, delo pa olajša tudi direktna povezava na portala eVEM in Spot (eBOL) ter avtomatska priprava eNDM. Poenostavljena je priprava obvestil za letne dopuste, aneksov za redno napredovanje, obračun prevoza na delo itd.

Za učinkovito rabo programske rešitve ponujamo številne brezplačne vsebine in nasvete za delo. Skrbno spremljamo vse zakonodajne spremembe in o tem obveščamo uporabnike. Naša prva skrb je, da ste pravočasno zakonodajno skladni.

Z načrtovanjem jedilnikov do nižjih stroškov v kuhinji

Kuhinja je sistem za učinkovito obvladovanje stroškov pri pripravi obrokov. Omogoča preprosto sestavo jedilnikov z izračunom hranilnih vrednosti obrokov in naročanje optimalnih količin živil. Pregledne analize vam poenostavijo finančno spremljanje nabave in porabe.

Na podlagi planiranih jedilnikov in števila obrokov sistem pripravi naročila dobaviteljem, obenem pa omogoča skladnosti z javnim naročilom.

Spremljanje nabave in porabe materiala omogoča kalkulacijo cene obroka in hkrati poskrbi, da je dobava skladna z dogovorom v javnem naročilu. S pomočjo naprednih analiz je poenostavljeno tudi planiranje in odločanje.

Kuhinja je sistem za učinkovito obvladovanje stroškov pri pripravi obrokov. Omogoča preprosto sestavo jedilnikov z izračunom hranilnih vrednosti obrokov in naročanje optimalnih količin živil. Pregledne analize vam poenostavijo finančno spremljanje nabave in porabe.

Na podlagi planiranih jedilnikov in števila obrokov sistem pripravi naročila dobaviteljem, obenem pa omogoča skladnosti z javnim naročilom.

Spremljanje nabave in porabe materiala omogoča kalkulacijo cene obroka in hkrati poskrbi, da je dobava skladna z dogovorom v javnem naročilu. S pomočjo naprednih analiz je poenostavljeno tudi planiranje in odločanje.

Povezane funkcionalnosti

mojINFO – portal za zaposlene in vodje

Spletna rešitev omogoča zaposlenim beleženje delovnega časa, najavo odsotnosti in dostop do kadrovske dokumentacije, vodje pa imajo možnost vpogleda in potrjevanja odsotnosti.

Proces naročanja materiala ali storitev

Sistem vključuje celovito rešitev za pripravo in spremljanje naročil v javnih zavodih.

eRegistrator - zaledni dokumentni sistem

Dokumentni sistem za upravljanje, klasifikacijo ter dolgoročno hrambo dokumentov.

Analize za vodstvo

Napredna analitična orodja za enostaven pregled ključnih informacij in kazalnikov poslovanja podjetja.

Povezava z namenskimi rešitvami (API)

Sistem Saop enostavno povežite z zunanjimi specializiranimi rešitvami Seyfor partnerjev, kot so lekarniški programi, rešitve za planiranje delovnega časa itd.

Dom starejših Impoljca
Dom starejših Podbrdo
Koroški dom starostnikov
Dom starejših Rive
VDC Nova Gorica

Vas zanima več?

Za brezplačno predstavitev in dodatne informacije nas pokličite na 

brezplačno številko 080 13 20, pišite na info@saop.si ali izpolnite spodnji obrazec.

Saop je rešitev podjetja Seyfor