MENU Zapri

Kalkulacije

S kalkulacijami nam je omogočeno, da vodimo vse stroške, vezane na izdelek. So osnova za postavitev lastne cene, pri čemer nam predkalkulacije nudijo informacijo o stroških vnaprej definiranih normativov, pokalkulacije pa nudijo končni obračun vseh vključenih stroškov.

S kalkulacijami do uspeha

V paketu kalkulacij so ločeno prikazani stroški materiala, dela po strojih, stroški za orodja in združeno še analiza posameznih vrst stroškov. Podjetja navadno preigravajo različne scenarije, zato so omogočeni različni ceniki za različne namene kalkulacije. Po izvedbi je obračun delovnega naloga odvisen tudi od stopnje in načina spremljanja proizvodnje. V primeru, da je v spremljanje proizvodnje vključeno tudi spremljanje po delovnih operacijah, je obračunu delovnega naloga možno dodati poleg obračuna porabljenega materiala še komponento opravljenega dela.

Ugotavljanje nedovršene proizvodnje je enostavno

Ob uporabi spremljanja dela po operacijah program sam ugotavlja stopnjo dovršenosti in na podlagi tega izvede obračun vrednosti. V primeru neuporabe paketa spremljanje proizvodnje je mogoče obračunati nedovršeno proizvodnjo na klasičen način z inventurnim popisom.

Osnovne funkcije

Osnovne funkcije kalkulacij

 • Predračun stroškov na osnovi nevtralnih kosovnic in tehnoloških postopkov za poljubno količino (pol)izdelka.
 • Delitev kalkulacije na predračun stroškov materiala, dela delavcev in strojev, obrabe orodij in analizo strukture stroškov
 • Vhodni materiali se lahko delijo na več skupin

Osnovne funkcije pokalkulacij (obračuna proizvodnje)

 • Analiza strukture stroškov je možna na podlagi vrste materiala
 • Obračun dela upošteva delo delavca na uro in delo stroja, obračun obrabe orodij pa obrabo na enoto izdelka
 • Vrednotenje po cenah iz osnovnih virov.
 • Izračun lastne cene izdelka do nivoja dejanskih stroškov iz osnovnih virov
 • Zbirni obračun dokončane proizvodnje za obdobje

Obračun in pregled nedovršene proizvodnje

 • Avtomatsko ugotavljanje nedovršene proizvodnje za izbrano obdobje, tudi z možnostjo ročnega vnosa popisa
 • Obračun nedovršene proizvodnje na podlagi osnovnih virov sistema

Poročila

 • Izračunane pred in pokalkulacije se lahko hranijo ali prenesejo v arhiv, ki omogoča različne preglede ali analize za različna časovna obdobja
 • Izpis obračunov na nivoju pozicije posameznih delovnih nalogov
 • Izpis rekapitulacije obračunov delovnih nalogov
 • Izpis obračuna dokončane proizvodnje
 • Izpis obračuna nedovršene proizvodnje

Saop je rešitev podjetja Seyfor