MENU Zapri

Knjigovodstvo

Ponuja širok nabor funkcionalnosti za knjigovodstvo, ki so prilagojene poslovanju različnih podjetij, računovodskih servisov in javnih zavodov z enostavnimi ali kompleksnimi procesi.

Izberite , kaj vas zanima

Blagajniško poslovanje

V osnovi omogoča zelo pregledno in enostavno spremljanje gotovinskega plačevanja v domači ali tuji valuti.

Glavna korist modula je, da vam pomaga odpraviti ročno knjiženje blagajniških dnevnikov, knjiženi podatki pa se avtomatsko prenesejo tudi v glavno knjigo oziroma modul Dvostavno knjigovodstvo.

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost (DDV) vodi vaše davčno knjigovodstvo po sistemu, kot ga predpisujeta zakon in pravilnik o izvajanju DDV. Omogoča vam enostavno pripravo rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah ter preprosto pregledovanje podatkov v obrazcu obračuna DDV.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Obračun obresti

Programska rešitev je namenjena obračunavanju in vodenju obresti ter amortizacijskih načrtov. Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila. 

Obračun storitev za javni zavod

Omogoča vodenje podatkov o otrocih, učencih, dijakih oziroma študentih, njihovih koriščenih storitvah (malice, kosila, učbeniki, izleti …) ter obračunavanju varstva oziroma bivanja v javnih zavodih.

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva in drobni inventar omogoča vodenje nabave, amortizacije, izločitev, prerazporeditev osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračun inventure z ročnim terminalom.

Spremljanje plačil računov

Omogoča enostavno spremljanje plačil računov pri masovnem fakturiranju. Ena od pomembnejših prednosti je hitra priprava opominov za neplačane račune.

Plačilni promet

Rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. V osnovi omogoča optimizacijo dela, vnašanje novih plačilnih nalogov, popravljanje že vnesenih in njihovo brisanje.

Knjiga pošte

Pomaga vzpostaviti kontrolo nad prejetimi in poslanimi dokumenti (računi, pogodbe, pomembni dopisi ...)

Saop je rešitev podjetja Seyfor