MENU Zapri

Fakturiranje

Rešitev je namenjena delu z računi za opravljene storitve in za izdano blago ali material.

Osnovne funkcije

 • Vnos, ažuriranje, izpis in storno faktur, dobropisov in bremepisov, internih faktur, faktur za predplačila
 • Možnost prodaje po maloprodajnih, grosističnih in proizvajalčevih cenah
 • Vnos in pregled rabatov, davkov, davčnih oznak in avtomatičen izračun davka
 • Možnost zbirne fakture z združevanjem več dobavnic
 • Možnost elektronske izmenjave dokumentov preko opcije E-računi
 • Knjiga faktur po številki, kontu, oznaki, datumu, knjiga izdanih računov z DDV
 • Knjiga davkov po fakturah, davčnih oznakah in davkih
 • Ažuriranje matičnih datotek partnerjev, artiklov, načinov odpreme, davčnih oznak in davkov
 • Vnosi prilagojeni za potrebe saldakontov
 • Izpis zbirnika po kontih, predlog temeljnice za Glavno knjigo
 • Avtomatsko protikontiranje faktur

Uporabni izpisi in poročila

 • Izpis realizacije po naročnikih in plačnikih
 • Izpis realizacije po kontih
 • Izpis realizacije po poljubnem ključu
 • Poleg same priprave in izpisa faktur ta paket zagotavlja vsa predpisana poročila, posebej še vsa poročila, povezana z DDV in pa razne realizacije, ki imajo za osnovo podatke iz faktur

Saop je rešitev podjetja Seyfor