MENU Zapri

Zdravstvene ustanove

Vodenje zdravstvenih domov, bolnišnic, lekarn, varstveno delovnih centrov, koncesionarjev ter ostalih zavodov.

Obračun plač in kadrovanje

Obračun plač in kadrovanje

Popolna skladnost s poslovanjem in zakonodajo v javnih in zasebnih zavodih ter številni avtomatizmi za pohitritev dela.

Optimiziran proces naročanja

Optimiziran proces naročanja

Poenostavljena priprava in spremljanje naročil v javnih zavodih z upoštevanjem vseh zakonskih določil.

Povezljivost z zunanjimi sistemi

Povezljivost z zunanjimi sistemi

Enostavna povezava s številnimi rešitvami za izstavljanje računov v medicinski dejavnosti.

Plače in kadri

Sistem za obračun plač je prilagojen javnim zavodom in vedno skladen z aktualno zakonodajo. Skupaj s kadrovsko evidenco, potnimi nalogi, evidenco delovnega časa in drugimi osebnimi prejemki tvori celovito rešitev za upravljanje s kadri.

Rešitev omogoča celovit pregled nad zaposlenimi, vodenje dogodkov in izobraževanj, spremljanje zgodovine, povezljivost z različnimi portali in uporabo raznih aktivnih obveščanj.

Številni avtomatizmi in kontrole pohitrijo pripravo obračuna, delo pa olajša tudi direktna povezava na portala eVEM in Spot (eBOL) ter avtomatska priprava eNDM. Poenostavljena je priprava obvestil za letne dopuste, aneksov za redno napredovanje, obračun prevoza na delo itd.

Za učinkovito rabo programske rešitve ponujamo številne brezplačne vsebine in nasvete za delo. Skrbno spremljamo vse zakonodajne spremembe in o tem obveščamo uporabnike. Naša prva skrb je, da ste pravočasno zakonodajno skladni.

Sistem za obračun plač je prilagojen javnim zavodom in vedno skladen z aktualno zakonodajo. Skupaj s kadrovsko evidenco, potnimi nalogi, evidenco delovnega časa in drugimi osebnimi prejemki tvori celovito rešitev za upravljanje s kadri.

Rešitev omogoča celovit pregled nad zaposlenimi, vodenje dogodkov in izobraževanj, spremljanje zgodovine, povezljivost z različnimi portali in uporabo raznih aktivnih obveščanj.

Številni avtomatizmi in kontrole pohitrijo pripravo obračuna, delo pa olajša tudi direktna povezava na portala eVEM in Spot (eBOL) ter avtomatska priprava eNDM. Poenostavljena je priprava obvestil za letne dopuste, aneksov za redno napredovanje, obračun prevoza na delo itd.

Za učinkovito rabo programske rešitve ponujamo številne brezplačne vsebine in nasvete za delo. Skrbno spremljamo vse zakonodajne spremembe in o tem obveščamo uporabnike. Naša prva skrb je, da ste pravočasno zakonodajno skladni.

Spletni portal za zaposlene mojINFO

Spletna rešitev omogoča zaposlenim beleženje delovnega časa, najavo odsotnosti in dostop do kadrovske dokumentacije, vodje pa imajo možnost vpogleda in potrjevanja odsotnosti.

Spletna rešitev omogoča zaposlenim beleženje delovnega časa, najavo odsotnosti in dostop do kadrovske dokumentacije, vodje pa imajo možnost vpogleda in potrjevanja odsotnosti.

Sistem naročanja v zdravstvenih ustanovah

Preprosto in pregledno naročanje materiala in storitev za zdravstvene ustanove. Vključuje pripravo internih naročil, vodenje letnih naročilnic in pogodbenega naročanja. Pred izdajo samih naročilnic je možno aktiviranje obveznega potrjevanja. Za zagotavljanje sledljivosti so naročila povezana s prevzemi in prejetimi računi.

Sistem omogoča kopiranje in urejanje ponavljajočih se naročil, kar še dodatno zmanjša časovno obremenitev. Na voljo je tudi vpogled v porabo materiala na vseh nivojih, kar olajša spremljanje zalog in zmanjšuje potrebo po kontroli. Naročilnice, ki so bile vpisane v ambulantah, se lahko pretvorijo v zbirna naročila dobaviteljem, pri čemer se upoštevajo dogovori javnega naročila.

Preprosto in pregledno naročanje materiala in storitev za zdravstvene ustanove. Vključuje pripravo internih naročil, vodenje letnih naročilnic in pogodbenega naročanja. Pred izdajo samih naročilnic je možno aktiviranje obveznega potrjevanja. Za zagotavljanje sledljivosti so naročila povezana s prevzemi in prejetimi računi.

Sistem omogoča kopiranje in urejanje ponavljajočih se naročil, kar še dodatno zmanjša časovno obremenitev. Na voljo je tudi vpogled v porabo materiala na vseh nivojih, kar olajša spremljanje zalog in zmanjšuje potrebo po kontroli. Naročilnice, ki so bile vpisane v ambulantah, se lahko pretvorijo v zbirna naročila dobaviteljem, pri čemer se upoštevajo dogovori javnega naročila.

Nekaj dodatnih prednosti za uporabnike

Elektronsko potrjevanje dokumentov

Sistem omogoča potrjevanje računov, naročilnic in potnih nalogov na več različnih načinov (več potrjevalcev, zaporedno, vzporedno itd.) ter vnos nadomestnih potrjevalcev.

Poročanje na UJP o plačilih preko pogodb s 1. 1. 2023

Vzpostavljena je povezava s Portalom UJP JN Plačila, na podlagi katere se, v sistemu avtomatsko pripravljeno poročilo, odda na Portal, v obratni smeri pa se s Portala v sistem prenesejo pogodbe.

Povezava z namenskimi rešitvami (API)

Sistem Saop enostavno povežite z zunanjimi specializiranimi rešitvami Seyfor partnerjev, kot so lekarniški programi, rešitve za planiranje delovnega časa itd.

Bolnišnica Postojna
Medical center Rogaška
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Zdravstveni dom zagorje
Zdravstveni dom Nova Gorica

Vas zanima več?

Za brezplačno predstavitev in dodatne informacije nas pokličite na 

brezplačno številko 080 13 20, pišite na info@saop.si ali izpolnite spodnji obrazec.

Saop je rešitev podjetja Seyfor