MENU Zapri

Vodenje sledljivosti

Zagotovite sledljivost vsakega izdelka (s pomočjo serijskih številk, šarž, številk LOT itd.), od vhoda v podjetje pa vse do izstopa iz njega.

Sledljivost materialom in izdelkom je v nekaterih proizvodnih procesih predpisana (na primer predelava hrane), pri ostalih pa lahko prinaša konkurenčne prednosti. Sledljivost v proizvodnji omogoča sledenje izvoru vsake surovine, materiala, polizdelka ali izdelka v celotnem procesu proizvodnje. Za vsak izdelek tako beležimo podatke, ki so nam lahko v veliko pomoč pri reševanju garancij, reklamacij, serijskih napak in podobno.

Osnovne funkcije

  • Pregled zalog po kodah sledljivosti
  • Vodenje kartice sledljivosti s pregledi in izpisi
  • Možnost vnosa kode sledljivosti na skladiščnih dokumentih
  • Možnost dodatnih opisov kod sledljivosti.
  • Možnost vnosa kode sledljivosti na skladiščnih dokumentih

Saop je rešitev podjetja Seyfor