MENU Zapri

Planiranje kapacitet z vizualizacijo

S pomočjo rešitve planiramo tako, da zasledujemo cilj maksimalne izkoriščenosti strojev - maksimalna zasedenost in čim manj lukenj med operacijami. Hkrati boste lahko kupcu podali realnejši, točnejši datum dobave, saj modul upošteva vse povezane dejavnike.

Planirajte sodobno in enostavno

Včasih so podjetja planirala vnaprej za obdobje 1 meseca ali dveh tednov. Tudi danes lahko planiramo tako, vendar pa spremenjeni pogoji dela spreminjajo tudi način planiranja. Sedaj podjetja planirajo na krajše časovno obdobje, ker so pogosti vrinjeni nekateri za kupca nujni delovni nalogi.

Nujni delovni nalogi so dandanes vedno pogostejši - kupec pride in bi rad imel določen artikel na voljo čimprej. Kar pomeni, da bi ga morali obravnavati prioritetno. Kaj pa ta naročila in delovni nalogi pomenijo za planiranje? Ti nalogi sicer podrejo že izdelan plan in v Excelu to zahteva veliko časa, z rešitvijo Planiranje kapacitet z vizualizacijo pa z nekaj kliki naredimo simulacijo oz. nekakšen predogled, kaj bi ta nujni, vrinjeni delovni nalog naredil s preostalimi. Sledi le še potrditev ali zavrnitev.

Včasih so podjetja planirala vnaprej za obdobje 1 meseca ali dveh tednov. Tudi danes lahko planiramo tako, vendar pa spremenjeni pogoji dela spreminjajo tudi način planiranja. Sedaj podjetja planirajo na krajše časovno obdobje, ker so pogosti vrinjeni nekateri za kupca nujni delovni nalogi.

Nujni delovni nalogi so dandanes vedno pogostejši - kupec pride in bi rad imel določen artikel na voljo čimprej. Kar pomeni, da bi ga morali obravnavati prioritetno. Kaj pa ta naročila in delovni nalogi pomenijo za planiranje? Ti nalogi sicer podrejo že izdelan plan in v Excelu to zahteva veliko časa, z rešitvijo Planiranje kapacitet z vizualizacijo pa z nekaj kliki naredimo simulacijo oz. nekakšen predogled, kaj bi ta nujni, vrinjeni delovni nalog naredil s preostalimi. Sledi le še potrditev ali zavrnitev.

Osnovne funkcije

  • Dinamično planiranje kapacitet strojev ali ekip delavcev.
  • Neomejeno število vrst planov. Ti so lahko vezani na vrsto proizvodnje.
  • Vsaka vrsta plana ima lahko uporabniške plane za različna obdobja ali vsebino.
  • Planiranje na osnovi standardnih izmen ali fleksibilno glede na koledar stroja ali ekipe delavcev.
  • Možnost simulacijskega planiranja, kot predogled pred potrditvijo plana.
  • Uporabniku prijazen vizualni prikaz zasedenosti in nezasedenosti strojev.
  • Vizualni pregled plana omogoča direkten vpogled v delovne naloge, tehnološke postopke, prodajna naročila, nabavna naročila, delovne liste, zaloge materiala, že zabeleženega dela v spremljanju proizvodnje, pripadajoča orodja in pripomočke.

 

Poročila

  • Vizualni plan zasedenosti strojev.
  • Vizualni plan zasedenosti strojev dnevno.

Povezane funkcionalnosti

sINFOnik

sINFOnik je prikaz različnih, vnaprej dogovorjenih izpisov na elektronski oglasni tabli. Podatki se črpajo iz ERP sistema in se osvežujejo v poljubnem časovnem intervalu. Zaposlenemu pove najnujnejše informacije, ki jih mora vedeti.

Saop je rešitev podjetja Seyfor