MENU Zapri

Vodenje nabave

Nabava je ena ključnih in bolj strateških funkcij v podjetju. Nabavniki se dnevno borijo z dobavitelji in spreminjanjem cen. Pri sledenju cen in analizah dobaviteljev jim je v pomoč paket Vodenje nabave, ki omogoča popoln nadzor nad ključnimi dejavniki s področja nabave.

Paket pokriva vse dogodke, povezane z nabavo materiala (blaga) do priprave prevzema. Množica šifrantov in drugih vnaprej pripravljenih podatkov (pogodbe, vzorci naročilnic,
ceniki ...) omogoča enostaven in hiter vnos konkretnih dokumentov. Poleg dokumentnega pokrivanja nabavnih dogodkov so na voljo analize in poročila, ki omogočajo popoln nadzor nad pravočasnostjo in pravilnostjo izpeljave nabavnih poslov. Povezava z drugimi osnovnimi paketi zagotavlja vpoglede v stanje zalog, stanje obveznosti do dobaviteljev in druge pomembne podatke o poslovanju. 

Osnovne funkcije

 • Vnos, pregled in izpis naročilnic
 • Pregled in izpis šifrantov artiklov, dobaviteljev, lokacij, načinov dostave
 • Pregled realizacije naročil (naročilnic)
 • Arhiviranje zaključenih naročilnic, pregled arhiviranih naročilnic
 • Pregled zalog artikla z izračunom porabe (prodaje) v določenem obdobju in možnostjo primerjave z mejnimi količinami (minimalna, signalna, maksimalna)
 • Pregled zalog po skladiščih in artiklih
 • Pregled prevzemnic
 • Zbirnik naročil po dobaviteljih in artiklih

Povezanost dokumentov omogoča
sledljivost skozi celoten proces.

 • Sistemsko urejeno zbiranje potreb po nabavi, na osnovi katerih nabavna služba avtonomno pripravlja plan nabave
 • Vsi podatki na določenem dogodku se avtomatsko prenašajo na naslednjega. Vsak naslednji dokument se izstavi iz prejšnjega, potreben je samo vnos dodatnih podatkov, ki pripadajo konkretnemu dogodku
 • Visoki stopnja avtomatizma in hkrati fleksibilnost, ki omogoča reakcijo tudi na povsem nepričakovane spremembe

Uporabni izpisi in poročila

 • Izpis dnevnika naročilnic
 • Izpis odprtih naročil po artiklih
 • Izpis arhiviranih naročil zbirno po artiklih
 • Izpis odprtih naročil po dogovorjenem roku
 • Izpis naročenega pri partnerju / dobavitelju
 • Izpis dobav po naročilu
 • Izpis nabav po artiklih za poljubno obdobje, s prikazom naročene in dospele količine in možnostjo omejitve za posameznega dobavitelja

Saop je rešitev podjetja Seyfor