MENU Zapri

Delovni nalogi: Kosovnice, tehnološki postopki

Za hitro in enostavno delo lahko naročila, ki se nam ponavljajo ali so si podobna, vključno z vsemi normativi, preprosto kopiramo in po potrebi dopolnimo ali popravimo. Dodatna pomoč pri delu z normativi je tudi, da je mogoče predhodno definirati variante in nadomestne materiale.

Delovni nalog

Delovni nalog je osnovni dokument, ki zaposlenim v proizvodnji nudi informacijo o predvidenem načinu dela, komercialistu pa informacijo o stanju prodajnega naročila. Za uspešno izvedbo prodajnega naročila je že pred sprejemom prodajnega naročila potrebno imeti vsaj prvo oceno stroškov. Da lahko podamo realno oceno stroškov je priporočljivo, da so v sistemu predhodno vnesene kosovnice in tehnološki postopki, ki so glavne sestavine delovnega naloga.

Enostavna priprava proizvodne dokumentacije

Normativi kosovnic (recepture) in normativi tehnoloških postopkov (operacije) nam nudijo informacijo o predvideni porabi časa stroja in delavcev ter materiala v določeni operaciji. Da je delo z normativi enostavno, slednjih ni potrebno vpisovati vedno znova, ampak jih lahko preprosto kopiramo iz že obstoječih in naredimo želene popravke, pomembno pri tem pa je, da ne spreminjamo originalnih. S tem zmanjšamo vsakokratno ročno vnašanje in zmanjšamo možnost napak.

Osnovne funkcije

 • Na delovnem nalogu je omogočena rezervacija materialov
 • V primeru, da je material pogojen na določeno operacijo tehnoloških postopkov, lahko slednje vežemo nanjo
 • Prav tako imamo možnost vezave istega materiala na več delovnih operacij v isti kosovnici
 • Enostaven vnos kosovnice in tehnoloških postopkov s pomočjo kopiranja že obstoječih
 • Možnost uporabe več variant kosovnic in tehnoloških postopkov za isti izdelek
 • Možnost predvidevanja koristnega in nekoristnega dela odpadkov
 • Možnost vodenja realizacije izdaj/prejemov (pol)izdelkov/materialov za določen delovni nalog
 • Uporaba črtne kode na dokumentaciji za delovni nalog
 • Omogočena je sledljivost materialov in izdelkov

Proizvodni paket, ki pokrije tako manjša kot velika podjetja.

 • Vnos podatkov, kot so ali je operacija zaporedna ali vzporedna, na katerem tehnološkem delovnem mestu se izvaja in časovni normativ (čas priprave, čas delavca in čas stroja)
 • Do 10 nivojska kosovnica
 • Že na nivoju kosovnice je mogoče opraviti materialne predračunske kalkulacije
 • V primeru, da material ni na voljo, lahko določimo možne nadomestne materiale ali substitute 
 • Omogočamo sledenje izvoru vsake surovine, materiala, polizdelka ali izdelka v celotnem procesu proizvodnje, kar nam lahko pride v veliko pomoč pri reševanju garancij, reklamacij, serijskih napak in podobno

Saop je rešitev podjetja Seyfor