MENU Zapri

Materialno blagovno knjigovodstvo

Organizirano poslovanje z dokumenti s pomočjo paketa Materialno blagovno knjigovodstvo. Ta zagotavlja transparentno sledenje dokumentom, možnost povezave med seboj in s tem sledenju napredku posamezne akcije v podjetju.

K uspehu podjetja pripomore urejen in transparenten materialni in blagovni tok podjetja. V vsakem podjetju si zaposleni dnevno predajajo fizične dokumente, ki vsebujejo pomembne podatke. Ti dokumenti se pogosto vnašajo enkrat dnevno, enkrat tedensko ali celo enkrat mesečno. S tem ključni sodelavci in vodstvo nimajo točne in realne informacije, ki jo v določenem trenutku potrebujejo za odločitve, ki lahko močno vplivajo na nadaljnje uspehe podjetja.

Osnovne funkcije

 • Delo z dokumenti kupca in dobavitelja: Prevzemnica, dobavnica
 • Delo z dokumenti znotraj podjetja med oddelki, ki so pomembni za sledljivost dogajanja z naročilom: izdajnice, prejemnice, prenosnice
 • Delo z zalogo:
  • Spremljanje trenutne proste zaloge in možnost zaščite izdaj v negativno zalogo
  • Izpis in pregled količinskega stanja zalog v skladišču, kartice materiala, izpis dnevnika knjiženj
  • Izpis in pregled prometa v skladišču, vrednoten v skladu z metodo vrednotenja zalog
  • Nivelacija ali revalorizacija zaloge z avtomatsko izdelavo temeljnic
 • Pregled nabav po dobaviteljih in po šifrah materiala
 • Ažuriranje matičnih datotek partnerjev, materialov in lokacij
 • Zaključek leta in prenos otvoritvenih stanj

S spremljanjem materialnega in blagovnega toka
do organiziranega podjetja

 • Paket podpira poslovanje vseh možnih dogodkov v skladišču, od prejema, preko prenosov, do izdaje (prodaje), in sicer najprej količinsko, hkrati oziroma naknadno pa še vrednostno
 • Praktično vsi dokumenti v skladišču se lahko izstavljajo avtomatsko iz prej vnesenih dokumentov: iz naročilnice prevzemnica, iz delovnega naloga prejemnica, iz kosovnice izdajnica in iz naloga za odpremo dobavnica.
 • Vse količinske knjižbe se avtomatsko vrednotijo, tako da so poročila za glavno knjigo na voljo ob minimalnem delu blagovnega knjigovodje

Uporabni izpisi in poročila

 • Izpisi in pregledi po skupinah materialov
 • Izpis popisnih listov, vnos in ažuriranje inventurnih stanj, obračun inventure
 • Izpis prevrednotenja zaloge
 • Izpis zaloge materialov po skladiščih

Povezane rešitve

Intrastat poročilo

Vse več podjetij posluje izven meja Slovenije, za kar je obvezno poročanje z Intrastat poročilom. Ta vsebuje podatke o blagovni menjavi med državami članicami EU. Ob predhodni označitvi na prevzemih in fakturah v ERP sistemu se lahko kreira Intrastat poročilo. Hkrati je poročilo shranjeno v sistemu k pripadajoči odpremi blaga in dobavnici, kar nam omogoča hitro najdbo v primeru, da je to potrebno.

CMR – tovorni list

Mednarodni tovorni list je obvezen dokument pri poslovanju z blagom v cestnem prometu in služi kot dokazilo o predaji pošiljke, kot navodilo prevozniku ali kot račun prevoznih stroškov. ERP sistem omogoča njegovo kreiranje direktno iz dokumentov. Hkrati je dokument shranjen v sistemu k pripadajoči odpremi blaga in dobavnici, kar nam omogoča hitro najdbo v primeru, da je to potrebno.

Packing lista

Packing lista je dokument, ki daje kupcu ključne informacije, kaj vsebuje tovor, količine, enote (višine, širine, teže …). Včasih je bila packing lista namenjena izvoznemu prometu, v zadnjem času pa je koristna tudi v domačem prometu.

Saop je rešitev podjetja Seyfor