MENU Zapri

Plače

Po mnenju uporabnikov so Plače naša paradna rešitev, saj podpirajo različne sisteme obračuna ter omogočajo obračun plač in drugih osebnih prejemkov v podjetjih in javnih zavodih vseh velikosti.

Izberite , kaj vas zanima

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Drugi osebni prejemki

Omogoča hiter in enostaven izračun vseh dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, najemnine, sejnine, delo dijakov, študentov …).

Potni nalogi

Potne naloge lahko na preprostejši način izplačate bodisi s prenosom v poslovni program Saop Blagajniško poslovanje, neposredno na TRR preko plačilnega prometa ali preko programa Saop Obračun plač.

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Kadrovska evidenca

Ključni dejavnik uspešnosti podjetja je intelektualni kapital zaposlenih. V današnjem hitrem toku dogajanja je vodstvo sposobno hitrih in pravilnih odločitev le, če razpolaga z ustreznimi informacijami o vitalnih vrlinah poslovnega procesa. 

Registracija časa

Omogoča natančno beleženje prisotnosti zaposlenih in s tem pravočasno podatke v računovodstvu, da je obračun lahko pripravljen že prvi dan v mesecu. Zaposleni lahko preko terminala oddajo tudi prošnjo za dopust, vodja pa jo v elektronski pošti odobri ali zavrne.

Brezplačne vsebine


Brezplačni priročniki, posnetki, webinarji in članki s poslovnimi in zakonodajnimi nasveti,
ki jih pripravljajo različni strokovnjaki.

Saop je rešitev podjetja Seyfor