MENU Zapri

Spremljanje proizvodnje s spremljanjem dela delavca

S spremljanjem proizvodnje imamo ves čas na voljo točno informacijo o dejanski zasedenosti in luknjah v proizvodnji, o izkoriščenosti posameznega stroja in o morebitnih nepredvidenih odstopanjih. S pridobljenimi informacijami preverimo in po potrebi popravimo že postavljene normative. 

Spremljanje proizvodnje kot osnova za sprejemanje odločitev

V okviru spremljanja proizvodnje zajemamo dejanske podatke o količini in vrsti proizvedenih izdelkov, porabljenih materialov in polizdelkov ter beležimo podatke o neposrednem delu delavca po delovnih operacijah. Tako med drugim zagotovimo informacije za obračun proizvodnje in primerjavo s predkalkulacijo. Slednja nam da informacijo ali smo bili pri proizvodnji uspešni. To pa je lahko osnova za nadaljnje prodajne in proizvodne odločitve. Priporočljiva je informacijska podpora v vsakem proizvodnem podjetju, predvsem pri velikem številu različnih izdelkov in kjer velikost serije pomembno vpliva na lastno ceno.  

Osnovne funkcije

  • Vodenje evidence opravljenega dela v proizvodnji po različnih kriterijih
  • Spremljanje izdelanih količin
  • V kateremkoli trenutku točna informacija o stanju delovnega naloga
  • Ugotavljanje izkoriščenosti kapacitet strojev
  • Možnost pravočasnega ukrepanja vodstva v primeru nepredvidenih odstopanj
  • Vodenje vseh pripadajočih šifrantov za razločevanje kakovosti opravljenega dela, zastojev, doseganja normativa, vrste dela v povezavi s plačami
  • Pri vnosu so vgrajene primerne kontrole z možnostjo prilagoditve specifičnim primerom
  • V primeru uporabe sistema sledljivosti se izvaja tudi beleženje kod sledljivosti za (pol)izdelke, kot tudi za porabljeni material

Povezane funkcionalnosti

sINFOnik

sINFOnik je prikaz različnih, vnaprej dogovorjenih izpisov na elektronski oglasni tabli. Podatki se črpajo iz ERP sistema in se osvežujejo v poljubnem časovnem intervalu. Zaposlenemu pove najnujnejše informacije, ki jih mora vedeti.

Saop je rešitev podjetja Seyfor