MENU Zapri

Vodenje prodaje

Paket zajema potrebne funkcionalnosti za prodajne aktivnosti (priprava ponudb, predračunov, reklamacije), iz katerih lahko enostavno kreiramo delovne naloge. Prav tako lahko na kupcevežemo prodajne pogodbe in cenike, ki so nam v pomoč ob pripravi prodajnih dokumentov.

Celovita informacijska podpora vašega prodajnega procesa

Prodajni oddelek v vsakem podjetju igra eno ključnih vlog. V proizvodni branži ni dovolj, da prodajalec pozna nabor artiklov, ki jih podjetje prodaja, ampak mora dodobra poznati celoten proces in pri tem komunicirati z ostalimi oddelki.

 • Priprava ponudbe, predračuna
 • Možnost vnosa splošnih prodajnih podatkov (ceniki, pogodbe ...)
 • Obdelave in spremljanja naročil do realizacije naročil ter prenosa ustreznih podatkov v finančno računovodski podsistem
 • Vodenje reklamacij
 • Poleg evidentiranja tipičnih prodajnih dogodkov, ki so v sistem zajeti z dokumenti v prodaji, so v pomoč kontrole, pregledi in analize, ki omogočajo prodaji, da hitro, enostavno in učinkovito obvladuje komunikacijo in korespondenco s kupcem ter pripravi in spremlja realizacijo naročil

Povezanost dokumentov omogoča
sledljivost skozi celoten proces.

 • Poenostavljeno delo s stalnimi kupci, za katere se pripravi prodajna pogodba, na katero so vezani ceniki, ki jih lahko količinsko ali časovno omejimo. Pri tem komercialistu ni treba izpolnjevati vseh podatkov partnerja, ampak se ti prepišejo iz pogodbe, skupaj s pogodbeno dogovorjeno ceno
 • Vsi dokumenti so skozi celoten sistem povezani, kar pomeni, da se na primer ob potrditvi iz ponudbe kreira prodajno naročilo z nekaj kliki, brez dodatnih vnosov
 • Pred končno potrditvijo fakture je možno enostavno spremeniti ali dodati podatke tudi zaradi povsem nepričakovanih dogodkov (kot je sprememba ali celo odpoved naročila v zadnjem trenutku). Pri tem sistem skrbi za usklajenost in zgodovino povezanih dokumentov glede na stopnjo realizacije naročila
 • Skrb za stalno ažurnost in pravilnost podatkov, s tem pa tudi sprotno in pravilno obveščenost vseh uporabnikov

Uporabni izpisi in poročila

 • Rekapitulacija naročil po skupinah artiklov
 • Rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in artiklih
 • Rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in skupinah artiklov
 • Rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in artiklih
 • Rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in skupinah artiklov

Saop je rešitev podjetja Seyfor