MENU Zapri

Knjiga pošte

Pomaga vzpostaviti kontrolo nad prejetimi in poslanimi dokumenti (računi, pogodbe, pomembni dopisi ...)

Knjiga prejete pošte vam pomaga vzpostaviti kontrolo nad prejetimi in poslanimi dokumenti (računi, pogodbe, pomembni dopisi ...). Na ta način preprečite izgube dokumentov ter s pomočjo shranjenih komunikacij uspešneje rešujete morebitne poslovne nesporazume s strankami.

Poslovni program Knjiga prejete pošte je pregleden in zelo preprost za uporabo. Sistem se prilagodi vam in vašemu načinu dela tako, da lahko vpisane dokumente pregledujete, razvrščate in iščete po različnih parametrih ter vnesene podatke avtomatsko prenesete v modul Knjiga prejetih računov.

Knjiga prejete pošte vam pomaga vzpostaviti kontrolo nad prejetimi in poslanimi dokumenti (računi, pogodbe, pomembni dopisi ...). Na ta način preprečite izgube dokumentov ter s pomočjo shranjenih komunikacij uspešneje rešujete morebitne poslovne nesporazume s strankami.

Poslovni program Knjiga prejete pošte je pregleden in zelo preprost za uporabo. Sistem se prilagodi vam in vašemu načinu dela tako, da lahko vpisane dokumente pregledujete, razvrščate in iščete po različnih parametrih ter vnesene podatke avtomatsko prenesete v modul Knjiga prejetih računov.

Osnovne funkcije

 • Vnos prejete in izdane pošte – vsakemu dokumentu lahko določimo lastnosti, kot so: datum, stranka, klasifikacija, vrsta, komu je predano, itd.
 • Skeniranje dokumentov – vse papirne dokumente lahko skeniramo in pripnemo zapisu o prejeti/izdani pošti. Take dokumente lahko potem enostavno iščemo in odpiramo v Saopu in tako ni več potrebno, da po podjetju prenašamo papirje
 • Razporejanje dokumentov
 • Določanje prejemnikov
 • Klasifikacija dokumentov – dokumentu lahko priredimo klasifikacijski znak, ki pove, za kakšno vrsto gradiva gre ter rok hrambe
 • Razvrščanje in iskanje po vseh vnesenih parametrih
 • Če gre pri prejeti pošti za prejete račune, je možno podatke iz Knjige pošte uporabiti v modulu Knjiga prejetih računov
 • Z varnostnim sistemom lahko uporabnikom omejimo dostop do Knjige pošte

Poročila

 • Seznam prejete/izdane pošte, ki ga lahko omejujemo po različnih parametrih
 • Poročilo je možno prilagajati

Šifranti

 • Šifrant Strank vsebuje matične podatke o kupcih in dobaviteljih
 • Šifrant Operaterjev vsebuje podatke o uporabnikih Saopa
 • Šifrant Zaposlenih vsebuje podatke o zaposlenih

Vse tri šifrante lahko uporabimo za določanje prejemnikov oz. pošiljateljev dokumentov.

 • Klasifikacijski načrt – v njem določimo vrste gradiva in roke hrambe. Olajša nam
  določanje vrste dokumentov

Povezane funkcionalnosti

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Dokumentni sistem

Omogoča enostavno in varno hranjenje dokumentov, ki se nanašajo na stranke, artikle, zaposlene, osnovna sredstva, delovna mesta (proizvodnja) in naprave (servisna dejavnost), ter je obenem povezan s ponudniki certificirane hrambe.

Saop je rešitev podjetja Seyfor