MENU Zapri

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost (DDV) vodi vaše davčno knjigovodstvo po sistemu, kot ga predpisujeta zakon in pravilnik o izvajanju DDV. Omogoča vam enostavno pripravo rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah ter preprosto pregledovanje podatkov v obrazcu obračuna DDV.

Manj dela in manj napak pri obračunu davka na dodano vrednost

Informacijski sistem vam omogoča, da na pregleden način spremljate evidence obveznosti in terjatev za DDV, v katere pa se lahko avtomatsko prenašajo informacije iz ostalih modulov Saopa, kot so na primer Knjiga prejetih računovDvostavno knjigovodstvoFakturiranje, in Trgovina na drobno. S tem odpravite velik del ročnega pretipkavanja podatkov.

Za lažje delo pri razporejanju podatkov v predpisane kolone davčne knjige skrbi sistem vzorcev, ki obenem samodejno kontrolira pravilnost vnesenih davkov in omogoča avtomatski prenos v glavno knjigo.

V nekaj minutah do poročila za poračun odbitka DDV

S programskim pripomočkom Poročilo za poračun odbitka DDV občine, javni zavodi in drugi porabniki proračunskega denarja v samo nekaj minutah izdelate natančno Poročilo za poračun odbitka vstopnega DDV, za katerega običajno nekateri porabite tudi do nekaj dni.

Poleg tega odpravite vrsto ročnih opravil, kot so na primer iskanje in zbiranje podatkov v informacijskem sistemu, prepisovanje podatkov v Excel, preračunavanje odbitka ter izdelavo samega poročila za potrebe DURSa. S tem se lahko bolje posvetite vsebini poročila namesto operativnemu delu, kot je zbiranje računov in seštevanje postavk, s čimer zmanjšate tudi možnost napak.
 

Informacijski sistem vam omogoča, da na pregleden način spremljate evidence obveznosti in terjatev za DDV, v katere pa se lahko avtomatsko prenašajo informacije iz ostalih modulov Saopa, kot so na primer Knjiga prejetih računovDvostavno knjigovodstvoFakturiranje, in Trgovina na drobno. S tem odpravite velik del ročnega pretipkavanja podatkov.

Za lažje delo pri razporejanju podatkov v predpisane kolone davčne knjige skrbi sistem vzorcev, ki obenem samodejno kontrolira pravilnost vnesenih davkov in omogoča avtomatski prenos v glavno knjigo.

V nekaj minutah do poročila za poračun odbitka DDV

S programskim pripomočkom Poročilo za poračun odbitka DDV občine, javni zavodi in drugi porabniki proračunskega denarja v samo nekaj minutah izdelate natančno Poročilo za poračun odbitka vstopnega DDV, za katerega običajno nekateri porabite tudi do nekaj dni.

Poleg tega odpravite vrsto ročnih opravil, kot so na primer iskanje in zbiranje podatkov v informacijskem sistemu, prepisovanje podatkov v Excel, preračunavanje odbitka ter izdelavo samega poročila za potrebe DURSa. S tem se lahko bolje posvetite vsebini poročila namesto operativnemu delu, kot je zbiranje računov in seštevanje postavk, s čimer zmanjšate tudi možnost napak.
 

Druge pomembnejše funkcije

 • Zelo hiter in povsem avtomatiziran prenos podatkov v eDavke
 • Avtomatsko knjiženje temeljnice
 • Omogoča obračun DDV po plačani realizaciji
 • Javni zavodi – odbitni deleži Davka na dodano vrednost so avtomatizirani na način, da program sam predlaga stopnjo odbitka

Osnovne funkcije

 • Program omogoča ločeno vodenje davčnih evidenc: Evidenca izdanih računov in Evidenca prejetih računov
 • Avtomatsko izračunavanje zneskov posameznih kolon s pomočjo vzorcev
 • Nastavitev odbitnih deležev za vsako obdobje posebej
 • Kontrola na pravilnost davčne številke (VIES)
 • Možnost odklepanja zaključenih obdobij
 • Možnost obračuna v skladu z zakonom o plačani realizaciji
 • Obračuni: Obrazec DDV-O z možnostjo direktnega prenosa v e-Davke, Rekapitulacijsko poročilo RP-O z možnostjo direktnega prenosa v e-Davke, Poročilo o dobavah z možnostjo direktnega prenosa v e-Davke. V okviru obračunov je na voljo izpis obrazca DDV-O z možnostjo izbire poskusnega ali dokončnega obračuna. Pregled računov v obračunu glede na polja, kot so v obrazcu DDV-O
 • Izvozi knjig v poljubno obliko (Excel, besedilna …) za potrebe DURS-a
 • Uvozi v knjige iz besedilnih datotek

Standardna poročila

 • Evidenca izdanih računov
 • Evidenca prejetih računov
 • Izpis Rekapitulacijskega poročila in Poročila o dobavah 

Standardni šifranti

 • Stranke
 • Konti
 • Vzorci za posamezno knjigo, kjer je potrebno določiti, katera polja se vnašajo in tudi konte, če se DDV knjiži pri knjiženju v DK-ju (saldakonti in glavna knjiga)
 • Obdobja, kjer se navedejo meje obdobja, procent odbitnega deleža in možnost obračuna po plačani realizaciji

Povezane funkcionalnosti

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Fakturiranje blaga in storitev

Omogoča fakturiranje blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah za davčne zavezance in končne potrošnike.

Plačilni promet

Rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. V osnovi omogoča optimizacijo dela, vnašanje novih plačilnih nalogov, popravljanje že vnesenih in njihovo brisanje.

Saop je rešitev podjetja Seyfor