MENU Zapri

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Vsi skenirani prejeti računi in ostali dokumenti so varno shranjeni v elektronski obliki po posameznih kupcih, kar vam zagotavlja visoko stopnjo transparentnosti poslovanja. Poleg tega lahko tudi po več prejetih računov zberete in natisnete po datumu prejema, datumu opravljene storitve, zapadlosti …

Velika prednost modula Knjiga prejetih računov je njegova enostavnost, saj pri vnosu računa ne potrebujemo nobenega računovodskega predznanja, podatki o stranki pa se avtomatsko prenesejo iz javne baze.

Prejete račune lahko delamo po sklopih, in sicer nekdo prejeti račun vnese in pripravi plačilni nalog, spet drugi izpolni podatke o davkih, tretji pa prejeti račun pokontira. Na podlagi prednastavljenih knjižnih skupin nam program pripravi vknjižbe za prenos v glavno knjigo.

Ohranite dobre odnose s strankami

S stališča zakonodajalca in dobrega poslovnega odnosa z vašimi strankami vam priporočamo, da pri knjiženju prejetih računov zmanjšate možnost napak na minimum. To vam omogoča modul Knjiga prejetih računov preko avtomatskih prenosov v ostale module ERP Saop.

Prejeti računi se s preprostim klikom na gumb prenesejo direktno v pripravo za dvostavno knjigovodstvo in davek na dodano vrednost (lahko tudi po več računov hkrati). Prejeti račun lahko direktno prenesete tudi v plačilni promet, kjer se avtomatsko pripravi plačilni nalog, v primeru, ko je prejeti račun hkrati tudi osnovno sredstvo, pa se samodejno zavede še v modul Osnovna sredstva in drobni inventar. S pomočjo prednastavljenih knjižnih vzorcev avtomatsko pripravljate vknjižbe, oziroma podatke za knjigovodstvo (konto obveznosti, konto vstopnega davka in konto razlike).

V primeru, da želite kontrolirati, ali vam je dobavitelj obračunal blago po ceni z dobavnice, lahko v povezavi z modulom Materialno skladiščno poslovanje hitro preverite, ali so zneski usklajeni. Poleg tega v vsakem trenutku lahko vidite, za katere dobavnice še čakate račun in katere so že zaključene.

Elektronska likvidacija računa prepreči zastoje pri plačilih

Mnoge organizacije porabijo za likvidacijo preprostega prejetega računa tudi do 3 dni, v sam postopek pa je vključenih po več vodij in administrativnih delavcev hkrati.

Program Knjiga prejetih računov omogoča direktorju in vodjem oddelkov celosten pregled nad tem, komu so bili predani prejeti računi in kdo jih ni potrdil. Vodja prejme preko e-pošte informacijo o prejetem računu, ki ga lahko nato v celoti likvidira sam, ali pa pri likvidaciji sodelujejo tudi ostali vodje in zaposleni. V tem primeru račun ne gre v izplačilo, dokler ga ne potrdijo vsi odgovorni. Program knjiga prejetih računov vam ponuja tudi možnost elektronskega podpisa, s katerim je sam postopek še bolj varen.

Povezane funkcionalnosti

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva in drobni inventar omogoča vodenje nabave, amortizacije, izločitev, prerazporeditev osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračun inventure z ročnim terminalom.

Dokumentni sistem

Omogoča enostavno in varno hranjenje dokumentov, ki se nanašajo na stranke, artikle, zaposlene, osnovna sredstva, delovna mesta (proizvodnja) in naprave (servisna dejavnost), ter je obenem povezan s ponudniki certificirane hrambe.

Saop je rešitev podjetja Seyfor