MENU Zapri

Plačilni promet

Rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. V osnovi omogoča optimizacijo dela, vnašanje novih plačilnih nalogov, popravljanje že vnesenih in njihovo brisanje.

Ena glavnih prednosti, ki jih ponuja informacijski sistem, je da se plačilni nalogi lahko izpisujejo na predpisane obrazce ali pa se v elektronski obliki posredujejo v plačilo ustreznim bančnim programom in programu, ki ga uporablja UJP.

Ravno tako vam poslovni program Plačilni promet omogoča prevzem izpiskov v elektronski obliki, ki nadalje služijo za avtomatsko knjiženje v dvostavno knjigovodstvo.

Osnovne funkcije

 • Vnos novih plačilnih nalogov in popravljanje že vnesenih
 • Kopiranje nalogov je uporabno v primeru vnašanja enakih ali podobnih nalogov
 • Program je povezan z ostalimi moduli, ki avtomatsko tvorijo plačilne naloge
 • Plačilni nalogi se lahko razvrščajo v tipe, s čimer je omogočeno določanje prioritet plačevanja
 • Plačilne naloge je mogoče filtrirati po različnih kriterijih (datumu zapadlosti, tipu naloga, banki, znesku, …) in jih označevati za plačilo
 • Ob označbi posameznega naloga za plačilo, se mu lahko popravi znesek za plačilo in program bo poskrbel, da bo naslednjič plačana le še razlika
 • Posamezne plačilne naloge za isti transakcijski račun se lahko združi v zbirni nalog, pri čemer imamo na voljo tudi izpis specifikacije plačil za potrebe stranke
 • Ob označbi nalogov za plačilo, se lahko le-te izpiše na predpisane obrazce ali pa pripravi ustrezno datoteko za uvoz v ustrezen bančni program
 • Možnost priprave plačilnih nalogov iz odprtih postavk v Dvostavnem knjigovodstvu
 • Možnost prevzema izpiskov v elektronski obliki, za avtomatsko knjiženje v dvostavno knjigovodstvo
 • Možnost priprave bremepisov v modul Fakturiranje, za izbrane plačilne naloge, ki so imeli upoštevan skonto
 • Ročni vnos plačilnih nalogov z možnostjo izbire plačnika in prejemnika iz šifranta strank

Standardna poročila

 • Izpis seznama plačilnih nalogov po raznih kriterijih
 • Izpis izbranih plačilnih nalogov na obrazce

Šifranti

 • Stranke
 • Tipi nalogov

Povezane funkcionalnosti

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost (DDV) vodi vaše davčno knjigovodstvo po sistemu, kot ga predpisujeta zakon in pravilnik o izvajanju DDV. Omogoča vam enostavno pripravo rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah ter preprosto pregledovanje podatkov v obrazcu obračuna DDV.

Saop je rešitev podjetja Seyfor