MENU Zapri

Blagajniško poslovanje

V osnovi omogoča zelo pregledno in enostavno spremljanje gotovinskega plačevanja v domači ali tuji valuti. Glavna korist modula je, da vam pomaga odpraviti ročno knjiženje blagajniških dnevnikov, knjiženi podatki pa se avtomatsko prenesejo tudi v glavno knjigo oziroma modul Dvostavno knjigovodstvo.

Program je povezan z glavno knjigo in saldakonti kupcev, kar omogoča avtomatsko knjiženje blagajniških vplačil in izplačil v glavni knjigi in avtomatsko knjiženje plačil z zapiranjem računov v saldakontih kupcev.

Poleg ustreznih zakonsko predpisanih izpisov, kot so blagajniški prejemek, izdatek in blagajniški dnevnik, omogoča pregledovanje in izpisovanje blagajniških dogodkov po vrstah vplačil oz. izplačil, po načinih plačil, stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, referentih, delovnih nalogih, blagajnikih, plačnikih oz. prejemnikih, po obdobjih in po kontih. Pred zaključkom blagajne je omogočen pregled in izpis kontrolnega dnevnika. 

Osnovne funkcije

 • Poljubno število blagajn, ki jih uporabnik odpira po lastni presoji
 • Spremljanje plačil v domači in tuji denarni enoti (blagajniški prejemki, izdatki, dnevniki)
 • Izdelava blagajniškega prejemka tudi s pomočjo OCR čitalca
 • Poljubni načini vplačil in izplačil (gotovina, kartice …) na enem blagajniškem dokumentu
 • Avtomatski prenos temeljnice v glavno knjigo in avtomatsko zapiranje računa
 • Kontrolni in zaključni blagajniški dnevnik
 • Specifikacija plačil
 • Pregledovanje in izpisovanje blagajniških dogodkov po izbiri: vrsta vplačil oziroma izplačil, načini plačila, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, referenti, delovni nalogi, blagajniki, plačniki oz. prejemniki …

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti modula – podrobno

 • Pri knjiženju blagajne se vnašajo podatki o prejemkih in izdatkih. Le-ti se lahko vnašajo za različne blagajne in v okviru vsake blagajne poteka avtomatsko številčenje dokumentov posebej za prejemke in posebej za izdatke
 • Po zaključku blagajne se podatki prenesejo v glavno knjigo in saldakonte kupcev z zapiranjem
 • Na specifikaciji denarja se izpišejo količine in vrednosti po apoenih
 • S pomočjo šifrantov Teksti na dokumentih in Standardni teksti je mogoče pri izpisu dokumentov na preprost način vključevati poljubne tekste

Standardna poročila

 • Dokumenti: izpis blagajniškega dokumenta ali pregled le-tega na ekranu
 • Kontrolni dnevnik: pred zaključkom blagajne je omogočen izpis kontrolnega dnevnika
 • Dnevnik: izpis ali pregled dnevnika blagajne
 • Seznam po vrstah prejemkov - izdatkov: izpis ali pregled prometa blagajne z omejitvijo iz izbirnih podatkov: vrsta prejemka/izdatka, blagajnik, prejemnik/plačnik. Podatki se izpisujejo posamezno ali zbirno, s količinami ali brez, pri čemer je omogočen tudi izbor zaporedja podatkov
 • Seznam po načinih plačil: pregled po načinih plačil
 • Specifikacija gotovine: izpiše seznam količin in vrednosti po apoenih denarnih enot
 • Izpis obrazca UPN za polog gotovine

Standardni šifranti

 • Blagajne
 • Vrste prejemkov / izdatkov
 • Načini vplačil
 • Teksti na dokumentih
 • Konti po načinih plačil
 • Zaposleni
 • Blagajniki
 • Standardni teksti
 • Konti
 • Denarne enote
 • Tečaji
 • Stroškovna mesta
 • Stroškovni nosilci
 • Referenti
 • Bankovci
 • Stranke

Povezane funkcionalnosti

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Trgovina na drobno

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor