MENU Zapri

Registracija časa

Omogoča natančno beleženje prisotnosti zaposlenih in s tem pravočasno podatke v računovodstvu, da je obračun lahko pripravljen že prvi dan v mesecu. Zaposleni lahko preko terminala oddajo tudi prošnjo za dopust, vodja pa jo v elektronski pošti odobri ali zavrne.

Zaposleni skrbijo za svoje ure

Zaposleni skrbijo za svoje ure

Zaposleni se registrirajo ob prihodu in odhodu, sami spremljajo svoje ure in najavljajo odsotnosti.

Hitra priprava podatkov za obračun

Hitra priprava podatkov za obračun

Podatki se zbirajo in urejajo v Saop sistemu, zato so konec meseca že pripravljeni za obračun.

Skladnost z zakonodajo

Skladnost z zakonodajo

Z Registracijo časa ob inšpekcijskem pregledu hitro zagotovite vse potrebne podatke.

Koristi za zaposlene, ki obračunavajo plače

 • Čas vpisa prisotnosti zaposlenih se iz nekaj ur, skrajša na nekaj klikov. Tako so že prvi dan v mesecu na voljo vsi podatki za pretekli mesec.
 • Glede na izbran urnik, sistem izračuna vse dodatke (popoldansko, nočno delo, delo med vikendi in prazniki ...), vključno s prehrano in potnimi stroški, s čimer odpade ročni vnos in pretipkavanje podatkov.
 • Avtomatizirano je vodenje viška ali manka ur, možen pa je tudi prikaz salda ur na plačilni listi.
 • V sistem se avtomatsko uvozijo vse potrjene odsotnosti in bolniški listi, v kolikor imate urejeno povezavo s Portalom Spot.
 • Čas vpisa prisotnosti zaposlenih se iz nekaj ur, skrajša na nekaj klikov. Tako so že prvi dan v mesecu na voljo vsi podatki za pretekli mesec.
 • Glede na izbran urnik, sistem izračuna vse dodatke (popoldansko, nočno delo, delo med vikendi in prazniki ...), vključno s prehrano in potnimi stroški, s čimer odpade ročni vnos in pretipkavanje podatkov.
 • Avtomatizirano je vodenje viška ali manka ur, možen pa je tudi prikaz salda ur na plačilni listi.
 • V sistem se avtomatsko uvozijo vse potrjene odsotnosti in bolniški listi, v kolikor imate urejeno povezavo s Portalom Spot.

Koristi za vodje

 • Vsak vodja ima vpogled v ure svojih zaposlenih, zabeležene s kartico na terminalu ali v spletni rešitvi. Ob zaključku meseca nato ure tudi potrdi in tako omogoči prenos opravljenega delovnega časa v obračun plač.
 • Po elektronski pošti vodja prejme obvestilo, da je nekdo v njegovi ekipi prijavil dopust ali drugo odsotnost. Odsotnost se lahko potrdi v sistemu ali kar po elektronski pošti, zaposleni pa lahko na terminalu že takoj vidi potrditev ali zavrnitev prijave.
 • Vsak vodja ima vpogled v ure svojih zaposlenih, zabeležene s kartico na terminalu ali v spletni rešitvi. Ob zaključku meseca nato ure tudi potrdi in tako omogoči prenos opravljenega delovnega časa v obračun plač.
 • Po elektronski pošti vodja prejme obvestilo, da je nekdo v njegovi ekipi prijavil dopust ali drugo odsotnost. Odsotnost se lahko potrdi v sistemu ali kar po elektronski pošti, zaposleni pa lahko na terminalu že takoj vidi potrditev ali zavrnitev prijave.

Koristi za zaposlene

 • Zaposleni beležijo svoje prihode preko terminala, kjer imajo tudi vpogled v svoje »stanje ur« po posameznih dnevih. Na ta način imajo pregled nad svojimi opravljenimi urami in lahko sproti javijo morebitne napake osebi, ki ureja ure.
 • Fizično opravljeno delo in ure, do katerih so upravičeni iz raznih stanj pripravljenosti, ko niso fizično prisotni v ustanovi, lahko vpisujejo preko spletne aplikacije, ki jim je dostopna od kjerkoli in kadarkoli.
 • V sistemu lahko oddajo in spremljajo vloge za koriščenje dopusta.
 • Zaposleni beležijo svoje prihode preko terminala, kjer imajo tudi vpogled v svoje »stanje ur« po posameznih dnevih. Na ta način imajo pregled nad svojimi opravljenimi urami in lahko sproti javijo morebitne napake osebi, ki ureja ure.
 • Fizično opravljeno delo in ure, do katerih so upravičeni iz raznih stanj pripravljenosti, ko niso fizično prisotni v ustanovi, lahko vpisujejo preko spletne aplikacije, ki jim je dostopna od kjerkoli in kadarkoli.
 • V sistemu lahko oddajo in spremljajo vloge za koriščenje dopusta.

Povezane funkcionalnosti

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Saop je rešitev podjetja Seyfor