MENU Zapri

Drugi osebni prejemki

Omogoča hiter in enostaven izračun vseh dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, najemnine, sejnine, delo dijakov, študentov …).

Program je namenjen obračunu drugih osebnih prejemkov fizičnim osebam. Izplačevalec je lahko fizična ali pravna oseba. Vrste drugih osebnih prejemkov (pogodb) se lahko hranijo v šifrantu, kar omogoča enostavnejše dodajanje nove vrste prejemka, če se za to pokaže potreba.

Prejemke, ki se obračunavajo mesečno ali letno, se enostavno vnese med pogodbe za želeno obdobje. Priprava obračuna jih glede na planirani datum plačila prenese v obračun. Program omogoča enostavno pripravo obračuna zavarovanja dijakov na obvezni delovni praksi (povezava s programom obračun storitev) ter obračun fizičnih oseb, kateri imajo poseben status (npr. normiranci - povezava s programom Prejeti računi). 

Dodatni modul omogoča obračun sejnin za občine. Ta modul vključuje dodatne šifrante, ki omogočajo enostavno pripravo obračuna sejnin. 

Program je namenjen obračunu drugih osebnih prejemkov fizičnim osebam. Izplačevalec je lahko fizična ali pravna oseba. Vrste drugih osebnih prejemkov (pogodb) se lahko hranijo v šifrantu, kar omogoča enostavnejše dodajanje nove vrste prejemka, če se za to pokaže potreba.

Prejemke, ki se obračunavajo mesečno ali letno, se enostavno vnese med pogodbe za želeno obdobje. Priprava obračuna jih glede na planirani datum plačila prenese v obračun. Program omogoča enostavno pripravo obračuna zavarovanja dijakov na obvezni delovni praksi (povezava s programom obračun storitev) ter obračun fizičnih oseb, kateri imajo poseben status (npr. normiranci - povezava s programom Prejeti računi). 

Dodatni modul omogoča obračun sejnin za občine. Ta modul vključuje dodatne šifrante, ki omogočajo enostavno pripravo obračuna sejnin. 

Osnovne funkcije

Vodenje evidence vseh sklenjenih pogodb po vrstah prejemkov, obračun pogodb s pripadajočimi izpisi, priprava plačilnih nalogov, temeljnice z rednimi in evidenčnimi vknjižbami za glavo knjigo, priprava in prenos REK-O obrazca na eDavke, shranjevanje spremljajoče dokumentacije v e-obliki (e-Registrator). Možnost pošiljanja obračunskih listov na e-naslov prejemnika. V povezavi s programom Kadrovska evidenca je omogočena priprava podatkov za obrazec M12 (Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni). Vgrajen je pripomoček za enkraten vnos pogodb za prejemke, ki se obračunavajo mesečno ali letno.

Omogočen je obračun:

 • Avtorskih pogodb
 • Dela dijakov (neobvezno) 
 • Dela dijakov (obvezno)
 • Dobiček - dividende
 • Drugih prejemkov
 • Nagrad
 • Najemnin
 • Podjemnih pogodb
 • Poslovodenja
 • Sejnin
 • Štipendij
 • Udeležbe v dobičku
 • Možnost dodajanja novih pogodb in priprava obračunov za (npr. volontersko delo, družbeno koristno delo …)
 • Možnost oblikovanja nekaterih izpisov
 • Povezava s plačilnim prometom, dvostavnim knjigovodstvom, dohodnino, obračunom storitev, prejetimi računi
 • Analize obračunov pogodb s pomočjo vrtilnih tabel

Poročila

 • Obračunski list (z možnostjo pošiljanja po e-pošti)
 • Izplačilna lista (podpisna lista)
 • Rekapitulacija obračuna
 • Obrazec REK-O
 • Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom
 • Poimenski seznam izplačil
 • Rekapitulacija po SM, SN, DN ali Analitikah
 • Poimenski seznam dajatev iz neto izplačil

Prenosi podatkov

 • Prenos podatkov v plačilni promet
 • Prenos temeljnice v dvostavno knjigovodstvo Saop, SAP, Nova vizija, MAOP
 • Prenos REK-O obrazca v eDavke
 • Prenos v dohodnino
 • Prenos v Kadrovsko evidenco za pripravo M12 obrazca

Pripomočki

 • Priprava podatkov za zavarovanje dijakov na praksi (povezava s programom Obračun storitev)

Analize

 • Analize pogodb
 • Analize obračunov
 • Analiza temeljnice za glavno knjigo

Šifranti

 • Šifrant strank - pogodbenikov
 • Šifranti stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, referentov, delovnih nalogov ter treh dodatnih poljubnih analitik
 • Šifrant vrst izplačil
 • Šifrant tečajnih list
 • Šifrant katastrskih občin

Povezane funkcionalnosti

Registracija časa

Omogoča natančno beleženje prisotnosti zaposlenih in s tem pravočasno podatke v računovodstvu, da je obračun lahko pripravljen že prvi dan v mesecu. Zaposleni lahko preko terminala oddajo tudi prošnjo za dopust, vodja pa jo v elektronski pošti odobri ali zavrne.

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor