MENU Zapri

Potni nalogi

Program je namenjen pripravi in obračunu potnih nalogov za službeno potovanje in prevoz oseb. Obračunani potni nalogi se lahko izplačajo s prenosom v blagajniško poslovanje, neposredno na TRR preko plačilnega prometa in preko obračuna plač. 

Osnovne funkcije

 • Priprava in obračun potnih nalogov za službena potovanja, prevoz oseb ter mesečnega potnega naloga
 • Avtomatizem izračuna dnevnic in kilometrine (3 različne vrste kilometrine) za Slovenijo in tujino
 • Izpis predloge, obračuna in poročila o službeni poti z možnostjo oblikovanja izpisa
 • Možnost shranjevanja dokumentov v eRegistrator
 • Elektronsko podpisovanje predlog in obračuna
 • Kopiranje potnih nalogov
 • Knjiženje obračunanih potnih nalogov v dvostavno knjigovodstvo (redno in evidenčno)
 • Prenos izplačil obračunanih nalogov v blagajniško poslovanje
 • Prenos izplačil obračunanih nalogov v plačilni promet
 • Prenos izplačil obračunanih nalogov v obračun plač
 • Priprava REK-O obrazca ter prenos na eDavke za izplačane potne stroške
 • Analize potnih nalogov in stroškov

Podrobneje o funkcijah

 • Nad preglednico potnih nalogov so različne nastavitve/filtri za izbiro prikaza potnih nalogov: vsi (prekliče vse druge izbire), obračunani nepotrjeni, obračunani potrjeni Slovenija, obračunani potrjeni tujina, izplačani v PP, izplačani v BP, izplačani v OPZ, preklicani …
 • Potni nalogi se lahko številčijo v okviru leta in po zaposlenih od 1 dalje ali od 1 dalje ne glede na zaposlene
 • Pri vnosu novega naloga je mogoče kopiranje podatkov iz enega od obstoječih nalogov – tako osnovne podatke, kot tudi obračunske
 • Predlogo in izpis potnega naloga je mogoče oblikovati
 • Za potrebe knjiženja se lahko na posamezne vrstice obračuna vnaša vse analitike: SM, SN, delovni nalog, stranka in referent ter dodatne tri poljubne analitike
 • Možnost vnosa več strank na en potni nalog
 • Prikaz zemljevida z lokacijo stranke
 • Vnesejo se lahko predujmi v več denarnih enotah, izplačilo je mogoče preko blagajne (BP) ali plačilnega prometa (PP)
 • Za obračun dnevnic so v šifrantu potnih stroškov dodatne nastavitve, ki upoštevajo posebnosti glede zagotovljene prehrane in trajanja potovanja za dnevnice v tuji valuti
 • Predlaganje obračuna dnevnic in kilometrine glede na čas odsotnosti oziroma vrsto vozila
 • Možnost obračuna treh različnih vrst kilometrine (glede na odstotek cene goriva)
 • Vnos evidenčnih stroškov (npr. plačanih s poslovno kartico)
 • Možnost elektronskega podpisovanja predlog ter obračuna potnih nalogov ter spremljanja statusa potnega naloga v preglednici
 • Prenosi v knjigovodstvo, blagajniško poslovanje, plačilni promet, REK-O obrazec na eDavke in obračun plač se zabeležijo pri vsakem potnem nalogu
 • Podatki na potnem nalogu za prevoz oseb omogočajo evidenco prevoženih kilometrov in porabe goriva in preko tega opozarjanje na servise in odstopanja od povprečne porabe goriva
 • Izdelane so analize potnih nalogov in obračunanih stroškov 

Obveščanje

 • Mogoče je obveščanje o odobritvi uporabe osebnega ali najetega vozila preko Outlook-a
 • Obveščanje o poteku registracije - če so te funkcionalnost vgrajene v podatkovnem strežniku

Poročila

 • Potni nalog – predloga
 • Potni nalog – obračun
 • Zbir potnih nalogov
 • Zbir potnih stroškov
 • Potni nalog za prevoz oseb – predloga
 • Potni nalog za prevoz oseb – obračun
 • Poročilo o opravljeni poti
 • Prevoženi KM po vozilih
 • Nakupljeno gorivo po vozilih

Prenosi podatkov

 • Prenos nalogov za izplačilo predujmov v plačilni promet
 • Prenos predujmov v blagajniško poslovanje
 • Prenos nalogov za izplačilo potnih stroškov v plačilni promet
 • Prenos izplačil potnih stroškov v blagajniško poslovanje
 • Prenos izplačil potnih stroškov v obračun plač
 • Prenos temeljnice v dvostavno knjigovodstvo Saop
 • Priprava in prenos REK-O obrazca na eDavke

Analize

 • Analize potnih nalogov
 • Analize potnih stroškov

Šifranti

 • Šifrant zaposlenih: potniki in nadrejeni, ki odobravajo potovanje, uporabo vozil …
 • Šifranti stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, referentov, delovnih nalogov ter treh dodatnih poljubnih analitik
 • Šifrant kontov
 • Šifrant statusov
 • Šifrant relacij
 • Šifrant nalog
 • Šifrant vrst potnih stroškov
 • Šifrant vozil
 • Šifrant cen goriva

Povezane funkcionalnosti

Kadrovska evidenca

Ključni dejavnik uspešnosti podjetja je intelektualni kapital zaposlenih. V današnjem hitrem toku dogajanja je vodstvo sposobno hitrih in pravilnih odločitev le, če razpolaga z ustreznimi informacijami o vitalnih vrlinah poslovnega procesa. 

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor