MENU Zapri

Povezovanje z API vmesniki

API vmesniki omogočajo direktno izmenjavo podatkov med programsko rešitvijo Saop in zunanjimi rešitvami Seyfor partnerjev (skladiščno poslovanje – WMS, spletne trgovine, različne mobilne aplikacije ipd.).

Kaj je API?

API je kratica za Application Programming Interface in označuje programski vmesnik. API pomaga pri sporazumevanju med programi, kot si človek pomaga z vprašanji in odgovori, ko želi pridobiti informacije. Če uporabljata enak jezik (enak API), se bosta razumela, v nasprotnem pa potrebujeta prevajalca. Enako je pri informacijskih sistemih.

Če dva sistema ne uporabljata enakega standardnega API-ja, potrebujeta prevajanje. Za to poskrbijo strokovnjaki, ki jim običajno rečemo integratorji. Preučiti morajo posebnosti obeh API-jev in poskrbeti za ustrezno prevajanje med njima.

API je kratica za Application Programming Interface in označuje programski vmesnik. API pomaga pri sporazumevanju med programi, kot si človek pomaga z vprašanji in odgovori, ko želi pridobiti informacije. Če uporabljata enak jezik (enak API), se bosta razumela, v nasprotnem pa potrebujeta prevajalca. Enako je pri informacijskih sistemih.

Če dva sistema ne uporabljata enakega standardnega API-ja, potrebujeta prevajanje. Za to poskrbijo strokovnjaki, ki jim običajno rečemo integratorji. Preučiti morajo posebnosti obeh API-jev in poskrbeti za ustrezno prevajanje med njima.

Praktični primeri, kjer si pomagamo z API vmesniki

Poenostavljen pretok informacij med pisarno in potniki na terenu

Terenska prodaja ali naročanje izdelkov je bilo včasih podprto z goro papirja in ogromnim številom telefonskih klicev. Sodobna terenska prodaja pa temelji na takojšnji sinhronizaciji podatkov s centralo. Potnik na lokaciji prek tablice ali telefona odda želeno naročilo, to pa se samodejno prenese v ERP, ki vrne informacije o zalogah in dobavljivosti ter takoj pripravi dobavnico. Taka komunikacija je jasna in hitra, brez nepotrebnih vmesnih korakov. Pri tem je pomembno dejstvo, da so vse spremembe v ERP-ju sočasne na vseh napravah, usklajeni pa so tudi vsi šifranti.

Oddaja naročila v spletni trgovini

Pri prodaji v spletni trgovini se lahko poslužujemo procesa na način, da se oddana naročila prenesejo v ERP sistem za namene nadaljnje obdelave (izdaja blaga, izstavitev računa, finančno knjiženje).

Prenos podatkov iz skladišča v ERP

Sistemi za skladišča WMS lajšajo nadzor nad dogajanjem v skladišču in omogočajo zaposlenim učinkovito delo. Sodobna skladišča imajo vse izdelke opremljene s črtnimi kodami izdelkov, kar poenostavi spremljanje, v celoti odpade prepisovanje podatkov, tiskanje internih dokumentov ... Izbrani podatki se izmenjujejo med sistemom ERP in sistemom za skladišče, pri čemer so vsi podatki usklajeni, nadzor nad poslovanjem pa je veliko preprostejši.

Povezovanje sistemov ERP in CRM

Izmenjevanje podatkov o stikih in potencialnih kupcih je rešljivo z izmenjavo podatkov med sistemoma CRM in ERP. Običajno se začetni stik odpre v CRM-ju, po vzpostavitvi posla pa se ključni podatki in kasneje vse spremembe sinhronizirajo z ERP-jem. Smiselno je, da imajo tudi prodajalci dostop do informacij o plačilni disciplini naročnika kar v svojem CRM-ju, ki se prenaša neposredno iz sistema ERP.

Uvoz prejetih ali izdanih računov v ERP

API vmesnik se lahko uporabi za uvoz prejetih računov v ERP, za namene nadaljnje finančne obdelave ali pa uvoz izstavljenih računov, ki nastajajo v neki zunanji aplikaciji in zapis finančnega dogodka.

Koliko »mikroprogramov« imate v svojem podjetju?

Zgornji primeri kažejo, da so imeli v podjetjih sistem ERP, sistem za skladiščenje, sistem za potniško prodajo in sistem CRM. Praviloma ima vsako podjetje več sistemov, ki zelo verjetno med seboj ne komunicirajo. Kakovost informacij je zato manjša, predvsem pa ni vpogleda v celotno poslovanje.

API-ji so povezovalni vmesnik storitev (oziroma programov) z drugimi programi, s  partnerskimi organizacijami, z mobilnimi aplikacijami in drugimi sistemi, kar pri svojem poslovanju uporabljajo tudi portali, kot je Facebook.

Tudi Saop lahko s pomočjo APijev povežemo z različnimi zunanjimi sistemi. Če vaši sistemi ne komunicirajo in podatke prenašate ali celo prepisujete, vam lahko pomagamo.

Ste programer in vas zanima več?

Pripravili smo pogoste primere povezovanja s Saopom, tehnično dokumentacijo in navodila za razvijalce.

Povezane funkcionalnosti

Trgovina in storitve

Enostavna rešitev za maloprodajo, veleprodajo in storitve, vključno s POS blagajno. Poveže se tudi z različnimi zunanjimi namenskimi rešitvami Seyfor partnerjev.

Proizvodnja

Celovita rešitev za podjetja različnih kompleksnosti in velikosti.


Pokrivamo najrazličnejše branže (kovinarska, strojna, elektro, lesna, pohištvena, kemijska, živilska, steklarska, zbiranje in predelava odpadkov ...).

Zdravstvene ustanove

Vodenje zdravstvenih domov, bolnišnic, lekarn, varstveno delovnih centrov, koncesionarjev ter ostalih zavodov.

Zanimive vsebine

Vas zanima več?

Za brezplačno predstavitev in dodatne informacije nas pokličite na 

brezplačno številko 080 13 20, pišite na info@saop.si ali izpolnite spodnji obrazec.

Saop je rešitev podjetja Seyfor