MENU Zapri

Kuhinja

Saop Kuhinja omogoča preprosto sestavo in kontrolo jedilnikov. Na osnovi receptur se preračunavajo hranilne vrednosti obrokov, sočasna pa pridobite tudi finančni nadzor nad sestavljenim obrokom ter primerjavo s planirano vrednostjo.

Avtomatizacija procesa

Avtomatizacija procesa

Od sestave jedilnikov, do naročanja, spremljanja cen in porabe, sistem omogoča celovito podporo procesu kuhinje.

Preprosto planiranje

Preprosto planiranje

Na voljo so številne analize, s katerimi lažje planirate proces in sprejemate odločitve.

Obvladovanje stroškov

Obvladovanje stroškov

Enostavno vodenje porabe in nabave, in s tem znižanje stroškov.

S planiranjem jedilnikov do nižjih stroškov

Saop Kuhinja omogoča preprosto sestavo in kontrolo jedilnikov. Na osnovi receptur se preračunavajo hranilne vrednosti obrokov, sočasna pa pridobite tudi finančni nadzor nad sestavljenim obrokom ter primerjavo s planirano vrednostjo.

Program vam namreč pripravi predlog porabe materiala, ki ga lahko po potrebi spreminjate. Za lažje delo vam program omogoča tudi kopiranje jedilnikov iz obstoječih datumov v prihodnje termine, pripravo enostavnih izpisov, jedilnikov ter pregled zaloge z artikli, ki jih je potreba naročiti.

Saop Kuhinja omogoča preprosto sestavo in kontrolo jedilnikov. Na osnovi receptur se preračunavajo hranilne vrednosti obrokov, sočasna pa pridobite tudi finančni nadzor nad sestavljenim obrokom ter primerjavo s planirano vrednostjo.

Program vam namreč pripravi predlog porabe materiala, ki ga lahko po potrebi spreminjate. Za lažje delo vam program omogoča tudi kopiranje jedilnikov iz obstoječih datumov v prihodnje termine, pripravo enostavnih izpisov, jedilnikov ter pregled zaloge z artikli, ki jih je potreba naročiti.

Osnovne funkcije

 • Sestava jedilnika
 • Kontrola hranilnih vrednosti posameznega obroka
 • Kontrola cene posameznega obroka
 • Kopiranje posameznega jedilnika ali samo dela jedilnika v poljuben naslednji dan
 • Knjiženje porabe živil na osnovi predloga, ki se pripravi, z možnostjo korekcij količin in dodajanja ali brisanja živil.
 • Knjiženje porabe živil brez receptur.
 • Možnost oblikovanja večine izpisov (predvidene porabe, manjkajočih živil, jedilnikov)

Podrobneje o funkcijah

 • Spremljanje porabe glede živil glede na želje stranke (poraba po dnevih, poraba po obrokih, poraba po menijih)
 • Priprava pregleda stanja zalog glede na planirano porabo za posamezni dan ali za daljše obdobje ter priprava izpisa za ekonoma.
 • Izpis jedilnika za določen dan ali daljše obdobje.
 • Možnost kopiranja posameznih jedilnikov ali samih delov jedilnika v prihodnje obdobje.
 • Možnost izpisa posameznih receptur z opisom načina priprave jedi in kalorično vrednostjo jedi za en obrok.
 • Priprava predloga knjiženja porabe z možnostjo spreminjanja količin in sestavin.
 • V povezavi z modulom dobavitelji in kupci je možno tvoriti avtomatska naročila dobaviteljem.
 • V okviru avtomatskega naročanja, je možno ročno popravljati naročene količine in
  s tem optimizirati naročila dobaviteljem.
 • V program so vgrajeni elementi push tehnologije, ki uporabniku ob sprotnem delu omogoča precejšen prihranek časa.

Standardni šifranti

 • Šifranti so vezani na modul materialnega poslovanja in se črpajo iz omenjenega modula.
 • Poseben je šifrant storitev, ki je samo v tem programu.
 • Na samih šifrantih artiklov in strank je omogočena personalizacija šifrantov glede na potrebe stranke.

Poročila

Standardna poročila

 • Jedilnik za izbrano obdobje - možno je izbiranje posameznih enot in posameznih menijev.
 • Struktura jedilnika za izbrano obdobje - možno je izbiranje posameznih enot in posameznih menijev.
 • Struktura jedi za posamezno jed ali pa od do šifre.
 • Izpis števila menijev
 • Izpis predvidene porabe s pregledom zalog za določen dan ali pa za izbrano obdobje od do datum.

Dodatna poročila s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo.

Povezave z drugimi moduli

Vrtci, šole in ostale izobraževalne ustanove

Celovita rešitev za vrtce, osnovne in srednje šole, dijaške domove, šolske centre, univerze, zavode za posebne potrebe, zasebne zavode, glasbene šole, knjižnice ...

Domovi starejših občanov

Celovita rešitev, ki omogoča vodenje poslovanja domov starejših občanov v skladu z aktualno zakonodajo.

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor