MENU Zapri

Zakaj bodo direktorji podpirali delo od doma?

 • 3. jun. 2020

»Malo časa imamo. Do leta 2020 bo 90 odstotkov delovnih mest zahtevalo digitalna znanja,« je leta 2016 povedal g. Samo Hribar Milič na Konferenci o digitalni transformaciji. Tudi zaradi nedavnih razmer direktorji uresničujejo njegovo napoved.

O pomembnosti digitalnih znanj in digitalizaciji je govora že dolgo. Ob izjavi, ki jo je leta 2016 podal mag. Samo Hribar Milič, takratni generalni direktor GZS, pa so bili mnogi skeptični. Napovedal je namreč, da bo do leta 2020 kar 90 % delovnih mest zahtevalo digitalna znanja.

In res se je leta 2020 zgodila epidemija, ki je organizacije skorajda prisilila, da spoznajo prednosti dela od doma.

Če je delo na daljavo po podatkih Flexjobsa zraslo v zadnjih 5 letih za 44 %, bo rast v naslednjem letu izrazitejša. Mnogi direktorji so odkrili koristi dela od doma in ga bodo zato še naprej izvajali.

Koristnost dela od doma podpirajo tudi raziskave, kjer ugotavljajo, da kar 80 % zaposlenih, ki delajo od doma, občuti manj stresa kot kolegi v pisarni.

Po raziskavi, ki jo je izvedla organizacija IFMA, je 68 % zaposlenih priznalo, da se jim je učinkovitost povečala.  

Učinkovitost in manj stresa pri delu pa nista edina ključna razloga, da podpiramo delo od doma.

 

10 dodatnih razlogov, zaradi katerih direktorji podpirajo delo od doma
  

 • Prostori

Nove smernice (po epidemiji) zahtevajo, da mora biti v pisarnah najmanj 1,5 m prostora med zaposlenimi, kar je marsikje nemogoče. Vpeljava kombinacije dela od doma in dela na lokaciji podjetja se kaže kot smiselna rešitev. (Na tistih delovnih mestih, kjer je to mogoče.)

 • Zaščita ranljivih skupin

Ranljive skupine, kot so starejši zaposleni ali ljudje s kroničnimi boleznimi, bodo nemoteno vključeni v proces dela in ne bodo ogrožali svojega zdravja.

 • Večji nabor potencialnih zaposlenih

Direktorji, ki podpirajo delo od doma, imajo dostop do večjega bazena zaposlenih, saj niso omejeni z lokacijo. Enostavnejše bo tudi sodelovanje z zaposlenimi iz tujine.

 • Organizacija dela

Vodje, ki delegirajo dela, morajo imeti jasnejšo strukturo dela, katere so naloge in odgovornosti zaposlenega. To vse poveča organizacijo procesov in pregled nad opravljenim delom. V raziskavi Flexjobs tudi omenja, da kar 85 % podjetij poroča o višji produktivnosti zaposlenih pri delu od doma.

 • Digitalizacija dokumentacije

Pri kombiniranem delu dom – pisarna, mora biti dokumentacija vedno na voljo, ne glede na lokacijo. To lahko dosežemo le z digitalizacijo dokumentov. Ti so na voljo zaposlenemu, ki na projektu dela, kot drugim pooblaščenim osebam. Če zaposlenim dodelimo tudi dostop do njihovih kadrovskih dokumentov, poenostavimo delo kadrovikom in računovodjem. Pri tem je treba spoštovati zakonodajo.

 • Boljši pregled nad poslovanjem

Če podjetje vzpostavi elektronski pregled in potrjevanje prejetih računov, lahko izboljša nadzor nad poslovanjem in s tem načrtovanjem denarnega toka podjetja.

 • Manj absentizma

Zaposleni, ki delajo do doma, so bolj zdravi. Glede na raziskavo (Flexjobs) kar 50 % zaposlenih, ki delajo od doma, zniža svojo odsotnost zaradi bolniških odsotnosti. To pomembno vpliva tudi na stroške podjetja in organizacijo dela.

 • Večja svoboda in bolje opravljeno delo

Zaposleni, ki delajo od doma, si lahko drugače prerazporejajo čas. Če imajo dopoldne osebne opravke, si lahko naloge prerazporedijo tudi na popoldanski ali večerni čas. Delo tistega dne je opravljeno, zaposleni ni koristil dopusta. To mu tudi daje občutek svobode na delovnem mestu in s tem tudi večje zadovoljstvo.

 • Znižanje potnih stroškov

Zaposlenim, ki se ne pripeljejo na delo, delodajalec ne krije potnih stroškov. Vsekakor prihranek, ki je primeru, da so zaposleni iz oddaljenih krajev, smiselno upoštevati.

 • Naredijo veliko za okolje

Ker zaposleni potujejo veliko manj, se zmanjša število avtomobilov na cesti. S tem se bistveno poveča kakovost bivanja, kar smo dokazali v času epidemije.
  

Katere zakonske določbe morata upoštevati delavec in delodajalec?

Vsako sodelovanje mora izpolnjevati pogoj, da si delavec in delodajalec zaupata. Tudi ob rednem prihajanju v prostore podjetja lahko zaposleni svoje delo opravlja slabo in neučinkovito in zgolj prisotnost na delovnem mestu ni pogoj za dobro opravljeno delo.
 

Delavec mora beležiti delovni čas

Vsi delavci so zavezani k beleženju delovnega časa, kot je predpisano v Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Tako morajo tudi delavci od doma (ne glede ali gre za delo od doma v rednih ali izrednih okoliščinah) voditi evidenco in vpisovati naslednje:

 • število opravljenih ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ur v času nadurnega dela,
 • odsotnost od dela (dopust, višja sila – varstvo otrok, druge izredne oblike). 

VIDEO: Kako beležiti delo od doma?


Delavec in delodajalec se morata glede dela na domu strinjati

ZDR-1 navaja, da lahko predlog za delo od doma poda tako delavec kot delodajalec, vendar se morata oba strinjati.

Skleniti morata skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, v kateri morajo biti določeni pogoji sodelovanja, kot na primer kdaj in kako delavec opravlja delo na domu ter katera sredstva uporablja (lastna ali delodajalčeva).

Zaradi situacije, ki jo je spodbudila epidemija, so direktorji že prepoznali moč digitalizacije kot pomembnega dejavnika, ki podpira sodobno sodelovanje zaposlenih. Pomembno je, da gre pri tem tudi za povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih.
 
Vsekakor bodo od leta 2020 dalje digitalna znanja ključna in bodo predstavljala bistveno konkurenčno prednost tako za podjetje kot tudi zaposlene.


Viri raziskav:

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor