MENU Zapri

Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih

  • 30. jun. 2023

Transakcije z osnovnimi sredstvi zahtevajo nekoliko več pozornosti, saj niso ravno vsakodnevna rutina podjetij in podjetnikov oziroma njihovih računovodij. Napačna obravnava DDV namreč privede do dodatnih davčnih obveznosti, ki niso bile načrtovane.

Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR, v novem priročniku izpostavlja tri pogostejše poslovne dogodke, kjer je treba narediti popravek odbitka DDV, ali pa obračunati DDV od tržne vrednosti osnovnega sredstva.

 

Iz vsebine

  • Kdaj lahko izvedemo naknadni odbitek DDV-ja?
  • Primer: Ali lahko mali davčni zavezanec naknadno odbije DDV?
  • Ali samostojni podjetnik ob prenehanju dejavnosti popravi odbitek DDV?
  • Kdaj narediti popravek DDV pri prodaji osnovnega sredstva?

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor