MENU Zapri

Pojasnilo ministrstva glede povračila potnih stroškov za negospodarske dejavnosti

  • 11. maj 2022

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede povrnitve potnih stroškov v skladu z Razlago Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. V nadaljevanju najdete povzetek pojasnila in spremne dokumente.

V Uradnem listu RS, št. 58/2022, je bila dne 29. 4. 2022 objavljena Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku 7. člena Aneksa h KPND.

Razlaga določa, da je treba prvi in drugi odstavek 5. člena ter prvi odstavek 6. člena Aneksa h KPND razumeti na naslednji način:

  1. Javnemu uslužbencu, ki to navede v pisni izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prvega odstavka 7. člena Aneksa h KPND, se povrnejo stroški prevoza na delo in z dela z različnih naslovov, tj. naslova stalnega bivališča ali naslova začasnega bivališča, s katerih javni uslužbenec dejansko prihaja na delo oziroma kamor odhaja z dela in na njih zakonito prebiva v skladu zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, ne glede na število prihodov s posameznega naslova bivališča in odhodov na posamezen naslov bivališča.
  2. Če se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela z naslova, ki NI stalno ali začasno bivališče, je upravičen do povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela s tega naslova:
    • in sicer za dneve, ko se na delo in z dela dejansko vozi s tega naslova
    • in le, če je ta naslov bližje delovnemu mestu kot naslovu stalnega oziroma začasnega bivališča.
  3. Prvi odstavek 7. člena Aneksa h KPND je treba razumeti tako, da mora javni uslužbenec, ki v pisni izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela navede dva ali več naslovov, s katerih prihaja na delo in z dela, navesti tudi podatek o tem, kolikokrat in na katere dneve prihaja na delo z določenega naslova oziroma se vrača z dela na določen naslov.
  4. Javni uslužbenci, ki imajo v izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela navedeno le eno bivališče, dejansko pa prihajajo na delo z različnih naslovov oziroma odhajajo z dela na različne naslove, tj. naslova stalnega bivališča ali naslova začasnega bivališča, in na njih zakonito prebivajo v skladu zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, lahko izpolnijo novo izjavo ali pa le dopolnijo že izpolnjeno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Razlage kolektivnih pogodb ne določajo novih pravic in obveznosti in zato pri njihovi uporabi ne velja načelo o prepovedi retroaktivnosti.
 


Podrobne informacije najdete v dokumentih:

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor