MENU Zapri

Nadomestilo za malico – višji neobdavčen znesek povračila stroškov

  • 5. sep. 2022

Ministrstvo je s 1. septembrom zvišalo znesek neobdavčenega povračila stroškov za prehrano, kar se upošteva pri izplačilih za mesec september 2022. Ta sprememba pa ne pomeni samodejnega višjega povračila za malico. 

Zaradi splošne draginje je vlada s 1. julijem 2022 povišala najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov za prevoz na delo, s 1. septembrom pa zvišuje še neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano z dosedanjih 6,12 na 7,96 EUR.

Dobro pa je vedeti, da višji znesek malice ne pripada samodejno vsem zaposlenim. Uredba določa zgolj davčno obravnavo povračil stroškov, ni pa to delovnopravni predpis, ki določa pravice delavcev. Ti se s spremembo Uredbe niso spremenili.

Prav tako velja, da višje davčne olajšave ne bodo deležni zaposleni, katerih nadomestilo za prehrano že zdaj ne dosega maksimalnega zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo. To na primer velja za javne uslužbence, katerih regres za prehrano od 1. julija 2022 znaša 4,94 EUR.

 

Kdo je na splošno upravičen do povračila stroškov za prehrano?

V skladu s 130. členom Zakona o delovnih razmerjih pripadajo vsem zaposlenim različna povračila stroškov v zvezi z delom, med njimi tudi povračilo stroškov za prehrano med delom:

  • Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
  • Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.
  • Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.
  • Delodajalec je dolžan delavcu povrniti stroške v zvezi z delom mesečno v skladu s 134. členom tega zakona.

 

Minimalno nadomestilo za prehrano v gospodarstvu

V zasebnem sektorju je višina nadomestila za malico v posamezni dejavnosti določena s kolektivno pogodbo ali z internim pravilnikom delodajalca. Kolektivne pogodbe določajo različne minimalne zneske, po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine na primer znaša 4,37 evra na dan, za zaposlene v gradbeni dejavnosti pa 5,40 evra na dan.    

 

Nadomestilo za malico v javnem sektorju

V Javnem sektorju velja, da je povračilo stroškov t. i. regres za prehrano. Ministrstvo ga določi na podlagi količnika rasti cen prehrambnih izdelkov in kot zapisno od 1. julija znaša 4,94 EUR na dan.

 

Najvišji neobdavčeni znesek nadomestila za malico

Pri obračunu malice morajo biti delodajalci pozorni tudi na Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, sprememba je bila objavljena v UL 113/2022 30. 8. 2022. Uredba določa nove maksimalne zneske, od katerih ni treba plačati dohodnine niti obveznih socialnih prispevkov.

Spremenjena uredba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022. V tabeli prikazujemo stare in nove vrednosti.


VRSTA POVRAČILA
  

DO 31.08.2022
 
OD 01.09.2022
 
Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. 
 
6,12 EUR 7,96 EUR
 
Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prvo alinejo, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.
  
0,76 EUR 0,99 EUR

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor