MENU Zapri

Kako izplačati poslovno uspešnost, čeprav smo prejeli sredstva po PKP-jih?

  • 18. dec. 2020

Davčna svetovalka Petra Mlakar je na XXL konferenci spregovorila o omejitvah pri izplačevanju poslovne uspešnosti v okviru ukrepov PKP. Prejeli smo nekaj dodatnih vprašanj, zato smo gospo Mlakar prosili za pojasnila.

Z namenom zajezitve škode, ki nastaja zaradi pandemije, je vlada sprejela že 6 »koronskih zakonov« oziroma PKP ukrepov. Prav številčnost ukrepov odpira pri uporabnikih vprašanja, kot so: kateri zakon velja, kakšni so kriteriji za pridobitev pomoči in kakšni za vračilo ter katere omejitve spoštovati.

Vsak sprejeti zakon je zakon zase in se obravnava ločeno. Zato mora prejemnik pomoči najprej ugotoviti, na podlagi katerega zakona je prejel pomoč in upoštevati omejitve tega zakona.


Poslovodstvo nagrad ne sme prejeti, zaposleni lahko

Pomembna omejitev, ki jo prinašajo ukrepi, je prepoved izplačevanja nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu, medtem ko izplačevanje teh nagrad zaposlenim ni prepovedano.

Petra Mlakar poudarja, da se lahko na tej točki zapletejo tista podjetja, ki skladno z ZDOH-2 izplačujejo poslovno uspešnost, kot del plače. Če je podjetje do zdaj poslovno uspešnost tako izplačevalo, izplačilo ni bilo obdavčeno z dohodnino.

Kot zahteva 44. člen ZDOH-2, morajo delodajalci poslovno uspešnost izplačati vsem delavcem, merila pa morajo biti vnaprej zapisana v splošnem aktu, prav tako morajo biti z njimi vnaprej seznanjeni tudi delavci.

Torej: ZDOH-2 zahteva, da izplačilo poslovne uspešnosti prejmejo vsi zaposleni (tudi poslovodstvo), ukrepi po PKP pa prepovedujejo izplačilo poslovodstvu. Kako ravnati?

Kako lahko poslovno uspešnost plačajo podjetja, ki se ravnajo po ZDOH-2?

Če je podjetje prejelo sredstva iz ukrepov PKP, ki omejujejo izplačila poslovodstvu, morajo dobro premisliti, kako k temu pristopiti.

Kot pojasnjuje Petra Mlakar, imajo na voljo tri možnosti:

  1. Ne izplačajo nagrad nobenemu v podjetju in tako podjetje ohrani pomoč po »koronski« zakonodaji.
  2. Plačilo prejmejo samo zaposleni (brez poslovodstva). S tem ohranijo dobljeno pomoč po »koronski«» zakonodaji. Vendar, pozor! Izplačila za uspešnost poslovanja so potem lahko obdavčena kot dohodek iz delovnega razmerja.
  3. Lahko pa izplačajo nagrado vsem zaposlenim (ne bo obdavčitve z dohodnino), vendar bodo morala vračati prejeto pomoč.


Več možnosti imajo podjetja, ki izplačujejo po kolektivni pogodbi

V prednosti so tista podjetja, ki spadajo v določeno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Le-ta jim namreč po ZDoh-2 in FURS-u omogoča, da lahko kriterije za izplačilo (tudi komu se izplača) določijo bolj svobodno. Po kolektivni pogodbi obenem ne velja zahteva, da imajo pravico do nagrade vsi zaposleni pod enakimi pogoji.

Mlakarjeva pojasni še, da so kolektivne pogodbe različne, vendar imajo praviloma podobna določila. S tem omogočajo podjetjem nekoliko razrahljane kriterije in več možnosti za izplačilo poslovne uspešnosti, tudi ohranitev vseh subvencij.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor