MENU Zapri

INTERVJU: Izdanih je bilo več kot 500.000 eBOL-ov. Kakšne so izkušnje?

  • 26. mar. 2020

Uvedba elektronskih bolniških listov je prišla ob pravem času, trenutna situacija pa je test za delovanje celotnega sistema. O tem, kako se je v praksi izkazal eBOL, smo se pogovarjali z gospo Martino Copot, vodjo oddelka za izvajanje OZZ pri ZZZS, ki nam je zaupala, da so do sredine marca izdali 514.755 eBOL-ov, od tega pa jih je bilo preklicanih 24.562.

Kako dobro so delodajalci in delavci obveščeni o izdajanju in prevzemanju eBOL-ov?

Izkazalo se je, da so bili delodajalci in delavci sorazmerno dobro informirani. Imeli smo primere, ko nekateri delavci niso poklicali osebnega zdravnika, da bi ga zaprosili za izdajo eBOL-a in ga zato delodajalci niso našli med prevzetimi podatki. Nekaj težav je bilo pri razumevanju, kaj pomeni ''obdobje nastanka eBOL''. Naj pojasnim, da je to obdobje, v katerem je bil eBOL zapisan v on-line sistem. Mnogi delodajalci so menili, da je obdobje nastanka eBOL-a enako kot obdobje zadržanosti. Še največ vprašanj je bilo s strani samostojnih zavezancev in njihovih računovodskih servisov, ki niso vedeli, da jim izpisanih eBOLov za februar 2020 ni treba posredovati na FURS in da morajo na ZZZS predložiti lastnoročno podpisano pisno vlogo, ki jo lahko posredujejo tudi na e-predal območne enote.

 »Nekaj težav je bilo pri razumevanju, kaj pomeni ''obdobje nastanka eBOL''. Naj pojasnim, da je to obdobje, v katerem je bil eBOL zapisan v on-line sistem.« 

Kje prihaja do večjih težav? Vas je kaj mogoče posebej presenetilo?

Večjih težav ne zaznavamo, sistem je bil dobro zastavljen, programske rešitve so bile dobro testirane in tudi nova funkcionalnost prevzemanja eBOL preko SPOT portala deluje nemoteno.   

Prevzem eBolniških listov je lahko ročen preko točke SPOT ali pa samodejen. eBOL-i se v slednjem primeru prenesejo neposredno v računovodski program. Za katero prakso se družbe raje odločajo?

Večina podjetij trenutno uporablja še neposredni dostop preko portala SPOT. V primeru, da neustrezno uporabijo podatke o zgodovini prevzemanja podatkov, lahko pride do podvajanja prenosa ali manjkajočih podatkov. Večjim delodajalcem priporočamo samodejni prenos. Na ta način se elektronski bolniški listi sistematično prenašajo v računalniški sistem podjetja in so dostopni vsem, ki jih pri delu potrebujejo, kot na so primer evidentičar delovnega časa, kadrovska služba, obračun plač.  

Podatki iz eBOL-a se avtomatsko zapišejo v podatkovne baze in so neposredno uporabni v poslovnih procesih. Sicer se tudi vse več manjših delodajalcev, ki imajo celovito programsko podporo poslovanja, odloča za integracijo vmesnika.

»Večjim delodajalcem priporočamo samodejni prenos, saj se na ta način elektronski bolniški listi sistematično prenašajo v računalniški sistem podjetja in so dostopni vsem, ki jih pri delu potrebujejo.« 

Imate sedaj, po enem mesecu uporabe, kakšen nasvet uporabnikom, s katerim bi zmanjšali zadrege pri prehajanju v eBOL?  

Želimo si, da bi delodajalci in računovodski servisi eBOL sprejeli tudi kot spodbudo, da čim prej začnejo oddajati elektronske zahtevke za refundacijo, kar bo pripomoglo tudi k ohranitvi sorazmerno sprejemljivih rokov za obdelavo zahtevkov na ZZZS, sploh pa sedaj v času epidemije.

Ga. Copot, hvala za vse odgovore.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor