MENU Zapri

Intervju eBOL – največ težav bo zaradi slabe informiranosti delavcev in delodajalcev

  • 11. dec. 2019

Uvajanje elektronskih bolniških listov je novost, ki se ji bomo morali s 1. februarjem 2020 prilagoditi tako zaposleni kot delodajalci. Veliko prednosti prinaša zaposlenim, saj za prevzem bolniških listov ne bo več treba obiskati zdravnika.

V pogovoru z gospo Martino Copot, vodjo oddelka za izvajanje OZZ pri ZZZS smo se pogovarjali o tem, kakšne spremembe prinaša nova zakonodaja.

Elektronski bolniški list bo spremenil način prevzemanja bolniških listov. Kdo se bo moral najbolj prilagoditi in kaj prinaša za delavce in delodajalce 

Ta novost bo najbolj vplivala na ambulante družinskih, otroških in šolskih zdravnikov, na delodajalce in delavce. Do največjih sprememb v praksi bo prišlo v začetku leta 2020.

Delodajalci bodo morali v svojo organizacijo dela umestiti prevzemanje eBOL s portala SPOT (eVEM) najkasneje do februarja 2020. Ocenjujemo, da bo pri tem največ težav, predvsem zaradi slabe informiranosti delodajalcev in delavcev.

Zdravstvenim delavcem izdaja eBOL-a prinaša dodatno digitalno podpisovanje, pošiljanje v on-line sistem in razreševanje morebitnih napak po izvedenih kontrolah. Imeli pa bodo manj dela z izpisovanjem na papir, potrjevanjem in lastnoročnim podpisovanjem.

Ali bo e-bolniški list nadomestil vse različice bolniških listov, tudi za nego otroka?

Drži, eBOL se bo izdajal za vse razloge zadržanosti. Tudi za vse samostojne zavezance se bo pripravil eBOL v elektronski obliki. Le redkim skupinam samostojnim zavezancem, ki niso vpisani v Poslovni register, pa bo v ambulantah avtomatsko pripravljen tudi izpis na bel A4 format.

Kako bo to poenostavilo izdajanje teh bolniških listin? Bo to možno tudi po telefonu?

Zavarovanci ali njihovi svojci izključno zaradi izdaje bolniškega lista ne bodo več obiskovali ambulant, ampak bodo lahko zdravstveni delavci na podlagi telefonske prošnje v on-line zapisali eBOL, ki ga bo prevzel delodajalec. Tako si bodo tudi ambulante lažje organizirale administrativno delo. Uvedba eBOL je tudi predpogoj, da bo lahko še več delodajalcev in računovodskih servisov pripravljalo svoje zahtevke za refundacije v elektronski obliki, saj ne bo več treba skenirati bolniških listov, ki so bile obvezne priloge k elektronskemu obračunu. Ostalo bo le skeniranje potrdil o darovanju krvi.

»Zavarovanci ali njihovi svojci izključno zaradi izdaje bolniškega lista ne bodo več obiskovali ambulant.« 

Kako pa bi lahko zaposleni vseeno prišel do svoje kopije e-bolniškega lista, če bi ga potreboval?

Zaposleni, ki nimajo digitalnega potrdila, naj si ga čim prej uredijo (priporočamo brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki si ga lahko uredijo na upravnih enotah).
 
Vsak zavarovanec bo namreč do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopal na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si. Za dostop do portala je potrebno digitalno potrdilo, saj se podatki eBOL štejejo za občutljive osebne podatke.
 
Če delavec nikakor ne more urediti digitalnega potrdila in nima interneta, bo za lastne potrebe lahko dobil izpis eBOL na papir ali xml-datoteko pri svojem delodajalcu ali na najbližji enoti ZZZS.

Ali je sploh smiselno in potrebno, da ima zaposleni dostop do svojih bolniških listov? V katerih primerih?

Smiselno je, da zaposleni spremlja ali je njegov oziroma otrokov osebni zdravnik v on-line sistem pravočasno zapisal eBOL in ali so podatki pravilni. Morebitni napačni ali prepozno izdani eBOL lahko delodajalcu povzroči zamik izplačila plač za celotno podjetje.

»Smiselno je, da zaposleni spremlja ali je njegov oziroma otrokov osebni zdravnik v on-line sistem pravočasno zapisal eBOL in ali so podatki pravilni.« 

Kdo vse bo imel vpogled do teh bolniških listin?  

Vpogled v eBOL bodo imeli delodajalci za svoje delavce. Za samostojne zavezance bodo elektronski bolniški listi s strani ZZZS elektronsko posredovani tudi na FURS.

Bodo potrebni posebni sistemi oziroma programi, ki bodo omogočali prenos teh bolniških listov?

Za prenos bolniških listov neposredno s portala SPOT oz. eVEM bo po 1. 1. 2020 treba urediti posebno pooblastilo, ki ga digitalno ali fizično podpiše odgovorna oseba podjetja. Več informacij o pooblastilih najdete na tej spletni strani. Če pa bo podjetje uporabljalo vmesnik, ki ga integrira programska hiša, se prijava na vmesnik uredi za podjetje kot celoto, avtorizacija in pooblastila posameznim delavcem pa se urejajo znotraj lokalne aplikacije. Gre za varno elektronsko povezavo. Predpogoj za prevzem podatkov je veljavno digitalno potrdilo in pooblastilo oziroma ustrezno integriran vmesnik.  

Kako se lahko na to prilagodijo delodajalci in kakšne aktivnosti morajo izvesti?

Delodajalci morajo določiti pooblaščene osebe, ki bodo prevzemale eBOL-e in jih evidentirale (podobno kot dosedanje na papirju) za potrebe evidence delovnega časa in obračuna plač in nadomestil. Podjetja, ki imajo v programu integriran vmesnik za prevzemanje eBOL, bodo lahko avtomatsko uvozili eBOL-e v svoj sistem. Tisti, ki pa bodo uporabljali portal SPOT oz. eVEM, bodo lahko e-BOL-e prevzeli na portalu v .pdf obliki (kar si bodo lahko tudi izpisali na papir) ali v obliki .xml datotek.  

Kje in kako naj podjetja spremljajo novosti? 

Predlagamo, da naj delodajalci in računovodski servisi spremljajo objave na spletnih straneh MJU in ZZZS, kjer tekoče objavljamo vse nove informacije.  

 

Hvala, gospa Copot.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor