MENU Zapri

Spremembe pri obračunu DDPO za leto 2022

  • 2. feb. 2023

Dr. Mateja Drobež Tomšič, strokovna svetovalka pri Zvezi RFR, je za nas pripravila priročnik o vplivu novosti na sestavljanje davčnega obračuna za leto 2022 in dalje.

Iz vsebine 

  • Davčno priznavanje rezervacij
  • Odpis terjatev z davčnega vidika
  • Reprezentanca in stroški nadzornega sveta
  • Amortizacija
  • Olajšava za zaposlovanje
  • Nova olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod
  • Olajšava za praktično delo učencev, dijakov in študentov
  • Olajšava za donacije

Podobne
vsebine

System Saop is brought to you by Seyfor