MENU Zapri

Servisna dejavnost

Pokriva več dejavnosti v servisu in se povezuje z ostalimi rešitvami v Saopu (naročanje dobaviteljem, povezava na materialno skladiščno poslovanje, fakturiranje,…). Vgrajene so analize v obliki vrtilnih tabel za analize po želji.

Programska rešitev je namenjena pokrivanju več dejavnosti v podjetjih:

 • Vodenje evidenc v običajnem servisu, npr. servis telefonov, avtomobilov, … Omogoča sledljivost servisov po napravah, načrtovanje servisov glede na predviden datum servisa v vsaki napravi, …
 • Dajanje naprav v najem: obračunavanje najema se lahko izvaja za časovni interval ali pa glede na števec naprave (opravljeni kilometri, izdelano številko kopij na kopirnem stroju, …)
 • Planiranje vzdrževanja lastnih proizvodnih linij: namenjeno podjetjem, ki imajo svoje proizvodne linije in oddelek za vzdrževanje. Omogoča načrtovanje vzdrževalnih in servisnih posegov na proizvodnih linijah, spremljanje zasedenosti in uspešnosti delavcev, …

Programska rešitev je namenjena pokrivanju več dejavnosti v podjetjih:

 • Vodenje evidenc v običajnem servisu, npr. servis telefonov, avtomobilov, … Omogoča sledljivost servisov po napravah, načrtovanje servisov glede na predviden datum servisa v vsaki napravi, …
 • Dajanje naprav v najem: obračunavanje najema se lahko izvaja za časovni interval ali pa glede na števec naprave (opravljeni kilometri, izdelano številko kopij na kopirnem stroju, …)
 • Planiranje vzdrževanja lastnih proizvodnih linij: namenjeno podjetjem, ki imajo svoje proizvodne linije in oddelek za vzdrževanje. Omogoča načrtovanje vzdrževalnih in servisnih posegov na proizvodnih linijah, spremljanje zasedenosti in uspešnosti delavcev, …

Več o osnovnih funkcijah

 • Namenjena je podjetjem ki opravljajo servisiranje za svoje naprave in naprave strank. Servise se na osnovi naloga tudi zaračunava.
 • Enostavna priprava servisnih nalogov.
 • Servisni nalogi so vodeni po statusih (sprejet, dan v delo, končan, …), statusi pa so ločeni z barvami, kar omogoča enostaven pregled nalogov.
 • Vodenje servisnih nalogov v eni ali več knjigah.
 • Avtomatsko kreiranje servisnih nalogov glede na servisna obdobja v napravah.
 • Možnost izstavljanja računov in predračunov iz servisnih nalogov
 • Uporaba privzetih cenikov in nabavnih cenikov za storitve in porabljene materiale za posamezno knjigo servisa.
 • Uporaba privzetih popustov za stranke.
 • Kontrola ali ima stranka v pogodbi potne stroške ali ne. V primeru, da ima oproščene potne stroške, se taka storitev ne zaračuna.
 • Možnost določanja materialom in storitvam na nalogu, ali se določen material ali storitev obračunava ali ne.
 • Posamezni storitvi lahko določimo drugega serviserja za njeno izvajanje.
 • Možnost izračunavanja količine storitve po stanju števca, ki je vpisan na nalogu.
 • Preprosta kontrola statusa servisnega naloga in statusa knjiženja materialov na posameznem nalogu.
 • Ob vnosu šifre naprave, se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi servisnega naloga.
 • Vse predlagane podatke v glavi servisnega naloga je mogoče spremeniti, dokler ni na nalog razknjižen noben material.
 • Možnost prilagajanja knjigovodskih podatkov s pomočjo knjižnih skupin.
 • Spremljanje servisnih nalogov po naslednjih analitikah:
  • stroškovno mesto,
  • stroškovni nosilec,
  • referent,
 • Enostavno spreminjanje vrstnega reda vrstic računa.
 • Možnost oblikovanja servisnih nalogov, odpremnic in zadolžitev za dobavitelje.
 • Serijsko tiskanje ali pošiljanje servisnih nalogov in odpremnic po e-pošti.
 • Samodejno shranjevanje izstavljenih servisnih nalogov in odpremnic v dokumentacijski prostor uporabnika naprave v Adobe Acrobat obliki (pdf).
 • Knjiženje porabljenih materialov v izdaje Materialno skladiščnega poslovanja glede na podatek ali je naprava v garanciji ali ne.
 • Priprava naročil dobaviteljem glede na potrebe po materialih.
 • Spremljanje oz. analiziranje nalog, ki so bile izvedene na posamezni napravi.
 • Spremljanje in zgodovina spreminjanja serijske številke posamezne naprave.
 • Spremljanje in zgodovina podaljševanja garancije posamezni napravi.
 • Varnostni sistem (dostop to različnih točk v programu) je možno nastaviti glede na pravice posameznega operaterja.

Dodatne funkcije pri obračunu najema

 • Enostaven vpis obračunov najema
 • Avtomatska izdelava računa iz obračuna najema
 • Zbirno fakturiranje
 • Najem možen po časovnem obdobju ali po števcih (možnost uvoza števcev iz datotek ali vnos tega preko spleta)
 • Vodenje porabljenega servisnega intervala za naprave, ki se dajejo v najem
 • Možnost uvoza podatkov iz izmenjalne tabele
 • Analiza vzdrževanja je namenjena pregledu prihodkov na osnovi obračuna najema, kjer je na razpolago večina podatkov iz obračuna najema, artiklov, stranke, …
 • Analiza naprav: s to analizo lahko dobimo vpogled o donosnosti naprave. Na eni strani imamo stroške servisa, na drugi strani pa prihodke od najema naprave.
 • Analize so narejene v vrtilni tabeli, kjer si lahko vsak uporabnik ločeno naredi svoj pregled.

Dodatne funkcije pri vzdrževanju

 • Enostaven vnos vzdrževalnih nalogov
 • Možnost planiranja servisov glede na sklope postrojenj
 • Navodila za dnevna, tedenska, … opravila, ki ji morajo narediti vzdrževalci
 • Možnost postavitve baze rezervnih delov za posamezna postrojenja oz. dele postrojenja
 • Ločevanje rednih in izrednih servisov
 • Vodenje zastojev (razlogi in čas zastoja postrojenja)
 • Nalogi so urejeni po statusih
 • Razknjižbe materialnega skladišča iz vzdrževalnega naloga
 • Vodenje opravljenih storitev in časa, ki so ga porabili zaposleni
 • Enostaven način dopolnjevanja šifrantov med samim vnosom vzdrževalnega naloga
 • V analizi vzdrževanja je v vrtilni tabeli na voljo večino podatkov iz naprav, strank in obračuna najema.

Saop je rešitev podjetja Seyfor