MENU Zapri

Poslujete z gotovino? Preverite podatke o računih na e-Davkih.

  • 14. mar. 2017

Po več kot letu dni izdajanja davčnih računov, FURS še vedno ugotavlja napake in neupoštevanje tehničnih specifikacij pri davčnem potrjevanju računov. Na podlagi analiz so ugotovili, da napake izhajajo predvsem iz pošiljanja napačnih podatkov, ki so posledica programskih napak.

Zakaj preveriti račune na eDavkih?

Podjetniki, ki izdajajo davčno potrjene račune, so tudi odgovorni za pravilnost podatkov, ki se izpišejo na računu in posredujejo na FURS. Nepravilnosti so obravnavane kot davčni prekršek, ki mu sledi sledi kazen in lahko znaša tudi do 75.000 €.

FURS je na svoji spletni strani zapisal: »Ker še vedno zaznavamo napake v delovanju programske opreme za davčno potrjevanje računov, priporočamo, da zavezanci preverijo pravilnost podatkov o računih in poslovnih prostorih, ki so jih poslali v potrjevanje, ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti kontaktirajo s proizvajalci oziroma vzdrževalci programske opreme.« (Vir: FURS) 

Da bi zmanjšal tovrstne napake, je FURS omogočil vpogled v davčno potrjene račune, ki se posredujejo v sistem eDavki. Razlog tiči v dejstvu, da so podatki, zapisani na računu za kupca, drugačni od tistih, ki jih sistem posreduje na eDavke. Zato je pri nastavljanju tehničnih specifikacij potrebno zaupanje v operaterja, ki podatke vnese. Preverjanje, kaj je zapisano na računu, ki ga prejme kupec, je enostavno. Do sedaj pa je bilo nekoliko težje zagotovo vedeti, kateri podatki se pošljejo na FURS. Glede na število napak, ki izhajajo predvsem iz nepravilnih nastavitev (napačen certifikat, posredovana napačna številka operaterja …) priporočamo, da preverite račune, ki ste jih posredovali, in se na ta način prepričate o pravilnosti podatkov.


Kako pridobim podatke o posameznem potrjenem računu?

Kot izdajatelj računa lahko v posamezen davčno potrjen račun vpogledate preko portala eDavki. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi in kliknite na povezavo DPR-VPodR – Vpogled v podatke računa. Račun lahko poiščete na dva načina:

  1. Z vnosom EOR številke (oziroma vsaj prvih 8 znakov)
  2. Z vnosom številke računa in datuma izdaje


Kako dobim račune starejše od 100 dni? 

Podatki so dosegljivi za račune, izdane za do 100 dni nazaj, za starejše pa je treba na eDavkih oddati navaden dopis kot lasten dokument (NF-LD). V dopisu se med drugim navede: obdobje, za katero želite podatke o davčno potrjenih računih, naslov e-pošte, na katero želite prejeti podatke in geslo, s katerim bodo na Finančni upravi pred pošiljanjem zakodirali podatke. Na podlagi prejetega zahtevka bo FURS pripravil ročni izpis izvirnih sporočil s podatki o računih ter jih zakodirane poslal na naveden e-naslov.

Izdajatelj računa lahko pridobi podatke o izdanih davčno potrjenih računih preko portala eDavki. Vstopite kot registriran uporabnik (v računovodskem portalu izberite ustreznega zavezanca) in v meniju na levi strani izberite Vpogledi in kliknite na povezavo DPR-PakR – Pridobitev podatkov o davčno potrjenih računih.

Zahtevo za paket oddate tako, da najprej izberete poslovni prostor in vpišete datum (dnevi za izbiro so omejeni, in sicer za največ 60 dni nazaj od tekočega dneva) ter kliknete na gumb Pripravi nov paket. Program pripravi vrstico z zahtevo in ji doda status »V pripravi«. Podatki za prevzem bodo pripravljeni naslednji dan in bodo na voljo 60 dni od nastanka paketa. Pripravite lahko več paketov (za posamezni dan ali za posamezni poslovni prostor).

Datoteko s podatki lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na povezavo Shrani (na voljo je le, če je status paketa pripravljen). Pri prevzemu bodite pozorni, kam vam bo brskalnik shranil pripravljeno .zip datoteko. Shranite jo na izbrano mesto na računalniku in jo odprite (za odpiranje le-te morate imeti na računalniku nameščen program za odpiranje stisnjenih datotek, kot npr. 7zip, WinZip itd.). Podatke o izdanih računih boste našli zapisane v .txt datoteki. Za lažjo analizo odprite datoteko z enim od programov za delo s preglednicami (MS Excel, OpenOffice Calc ipd.). Pri uvozu bodite pozorni, da so podatki tipa »Razmejeno« med seboj ločeni s podpičji »;« ter nastavite obliko podatkov v zneskovnih stolpcih kot »Besedilo«. (Kako pretvoriti besedilo v stolpce)


Preverjanje blagajnikov

Podatki, ki se posredujejo na FURS, morajo vsebovati tudi davčno številko blagajnika, ki je račun izdal. S tem FURS preverja zakonitost zaposlitve dela in izvaja nadzor nad pravilnostjo obračuna davkov in prispevkov.

Pozor: davčna številka blagajnika ne sme biti vidna na izdanem računu, ki ga prejme kupec. Račun za kupca mora vsebovati oznako fizične osebe, ki je račun izdala (ime ali le naziv »Prodajalec 1«), nikakor pa ne njegove davčne številke. Zavezancem, pri katerih bodo na računih odkrili davčne številke oseb blagajnikov, grozi inšpekcijski in prekrškovni postopek.


Napake je mogoče odpraviti

Priporočamo sodelovanje s ponudnikom programske opreme, ki ima izkušnje in znanje. Dobrodošlo je, da imate tudi sami čim več informacij o tem, kaj je treba urediti in pripraviti. 

Iščete zanesljivega ponudnika davčne blagajne za gotovinsko prodajo? Davčna blagajna Saopnet POS je brezplačna!

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor