MENU Zapri

Oddajanje nepremičnin preko s.p.

  • 20. okt. 2023

Veliko lastnikov oddaja svoje nepremičnine v najem preko svojega s.p. in v kolikor takšna nepremičnina, uporabljana izključno za poslovno dejavnost, ni evidentirana v poslovnih knjigah, pomeni to kršitev predpisov.

Povzeli smo pravila in davčni vidik tovrstnega poslovanja, podkrepili smo jih s praktičnimi primeri in razjasnili nekatere dileme.

Kaj boste našli v priročniku?

  • Obveznost evidentiranja nepremičnine v poslovnih knjigah
  • Priznavanje stroškov, vezanih na nepremičnino
  • Prenehanje opravljanja dejavnosti
  • Kapitalski dobiček in doba imetništva
  • Globe in kazni kot posledica neevidentiranja nepremičnine v poslovnih knjigah

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor