MENU Zapri

Obeta se nam poenostavitev obveznosti davčnega potrjevanja računov

  • 25. apr. 2016

Ministrstvo za finance preučuje možnosti poenostavitve obveznosti davčnega potrjevanja računov za določene zavezance, in sicer za društva in nevladne organizacije. Ministrstvo je v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb. Na kaj se navezujejo?

S predlogom sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost se na novo opredeljuje izjeme od obveznosti izdajanja računov, s tem pa tudi davčnega potrjevanja računov preko davčne blagajne. Rok za pripombe se izteče 5. maja letos, je razvidno iz FURS-ove spletne strani.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost predvideva dodajanje šestega in sedmega odstavka 143. členu omenjenega zakona.

Šesti odstavek v točki a) se glasi, da se »obveznost izdajanja računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1« nanaša v primeru, ko gre za »nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in drugi davčni zavezanci, katerih cilj ni doseganje dobička, če pa ga dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opremljanje ali izboljševanje storitev«, upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci, »ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultati teh dejavnosti«, pri svojem delu pa zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, »ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV«. Vsi ti lahko uveljavijo oprostitev obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev, ki jih opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5 tisoč evrov in se opravijo priložnostno.

Dalje, točka b) predvideva, da se obveznost izdajanja računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1 ne nanaša na »osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 oziroma osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1, in sicer v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, ki jih te osebe organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence«.

Sedmi odstavek tega člena pa pravi: »Podatke o dobavah blaga in storitev iz točke a) šestega odstavka tega člena mora davčni zavezanec zagotoviti v svojem knjigovodstvu

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor