MENU Zapri

Kdaj je treba izdati račun, če je prejeto gotovinsko plačilo, dobava pa bo opravljena kasneje?

  • 31. jul. 2015

Po DDV predpisih je predvidena obveznost izdaje računa za vsako predplačilo (avans), ki ga davčni zavezanec prejme, preden je opravljena dobava blaga ali storitev. 

Dopušča pa se možnost, da če davčni zavezanec še ni izdal računa za prejeto predplačilo, vendar je do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je prejel predplačilo, izdal račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev, mu ni treba izdati računa za predplačilo (npr. prejeto plačilo 26. 5., izdaja računa do 30. 6., ko je tudi rok za predložitev obračuna DDV). Takšna ureditev je predvidena zlasti pri:

  • internetni prodaji
  • v primerih izdaje skupnega računa za dobave blaga ali storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti prevoza potnikov ali blaga.

V navedenih primerih je izdaja računa najpozneje ob prejemu plačila z gotovino za izvajalce internetne prodaje iz tehničnih razlogov izredno problematična, saj bi moral biti račun izstavljen že ob prejemu naročila, ne pa ob pošiljanju blaga kupcu.

 

Izdaja skupnega računa

Po ZDavPR je predvidena izjema glede roka za izdajo računa za zavezance, ki po trenutno veljavni ureditvi izdajajo skupne račune za opravljene dobave blaga ali storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti prevoza potnikov ali blaga. Ne glede na rok za izdajo računa, torej ko je dobava opravljena in je prejeto plačilo z gotovino, lahko zavezanec izda račun v petih delovnih dneh po poteku meseca, v katerem je bila opravljena dobava blaga ali storitev, če je bila dobava opravljena davčnemu zavezancu v zvezi z opravljanjem dejavnosti prevoza potnikov ali blaga. Navedeno pomeni, da je predmet davčnega potrjevanja skupni račun, ki ga je zavezanec dolžan izdati v petih dneh po poteku meseca, v katerem je bila opravljena dobava, in ne nastane obveznost izdaje računa ob prejemu plačila z gotovino (v teh primerih je plačilo opravljeno s plačilnimi/kreditnimi karticami, npr. DKV, UTA, Shell, OMV … na podlagi sklenjene pogodbe dobavitelja in izdajatelja plačilne/kreditne kartice, skupni računi pa so praviloma izdani dvakrat na mesec).

Izjema velja za tuje davčne zavezance, ki se morajo zaradi opravljanja dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v Sloveniji identificirati za namene DDV v Sloveniji kot tudi za davčne zavezance s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoza potnikov in blaga.

Izjema ne velja za vse ostale dobave (npr. za nakup pijače, hrane ipd. na bencinskih servisih), ki niso povezane z dejavnostjo cestnega prevoza potnikov in blaga, pa so plačane z istimi karticami.

 

Vir: Finančna uprava RS

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor