MENU Zapri

Kateri podatki se bodo pošiljali na FURS pri potrjevanju računov?

 • 15. jul. 2015

Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še:

 • čas izdaje računa (ura in minute),
 • oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov,
 • enkratna identifikacijska oznaka računa in
 • zaščitna oznaka izdajatelja računa.


V okviru postopka potrjevanja računa FURS bo od podatkov, ki morajo biti po predpisih o DDV navedeni na računu, treba na FURS posredovati naslednje podatke o računu:

 • davčno številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;
 • datum in čas izdaje računa;
 • številko računa in način dodelitve številke računa;
 • vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav, pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah (kadar gre za račun zavezanca oziroma račune, ki jih zavezanec izda v tujem imenu in za tuj račun); – vrednost za plačilo;
 • davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 • zaščitno oznako izdajatelja računa;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;
 • številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe.


Kadar je v skladu z davčno zakonodajo na računu podatek o davčni številki oziroma identifikacijski številki za namene DDV kupca oziroma naročnika blaga oziroma storitve, se bo kot podatek o računu poslala davčnemu organu tudi davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV kupca oziroma naročnika.

Davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV bo na računu praviloma navedena v primerih, ko kupec ali naročnik potrebuje račun za uveljavljanje stroškov nakupa kot davčno priznane odhodke pri opravljanju dejavnosti ali ko je račun izdan drugemu davčnemu zavezancu za DDV, pri čemer je kupec ali naročnik, ki je prejel dobavo blaga ali storitev, dolžan plačati DDV (npr. obrnjena davčna obveznost), ali pa je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1 (oproščeno dobavo blaga znotraj Unije).

Da se bodo pošiljali vsi potrebni podatki, bodo morali poskrbeti ponudniki programske opreme.

 

Vir: Finančna uprava RS

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor