MENU Zapri

Kakšna je razlika med izdajo računa na davčni blagajni in uporabo aplikacije prek eDavkov?

  • 24. jul. 2015

Izdajanje računov preko aplikacije na eDavkih ne bo avtomatizirano v takšni meri, kot je avtomatizirano izdajanje računov preko klasičnih programov za blagajniško poslovanje, na primer s programom Saopnet POS.

Ni npr. predvideno, da bi aplikacija omogočala izdelavo šifranta artiklov, zato bo potrebno posamezne postavke računa vnašati ročno. Aplikacija bo omogočala le izdelavo osnovnih poročil o izdanih računih, doseženem prometu in obračunanem davku.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor