MENU Zapri

Kako izdajati račune, če ni interneta oz. GPRS in ni možna vzpostavitev elektronske povezave?

  • 20. jul. 2015

Če zavezanec opravlja dejavnost ali del dejavnosti v poslovnem prostoru, ki je na območju, na katerem ni mogoče vzpostaviti elektronske povezave preko interneta, ker ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS in zato ni mogoča izmenjava podatkov z davčnim organom, izdaja račune pri gotovinskem poslovanju v tem delu dejavnosti z uporabo vezane knjige računov v skladu z 31. a členom ZDavP-2.

Zavezanec bo moral v navedenem primeru davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o izdanih računih z uporabo vezane knjige računov v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa, in sicer bo podatke vnesel v obrazec za sporočanje podatkov na spletnem portalu Finančne uprave RS eDavki.

Zavezanec kupcu v tem primeru ne bo izročil še enega računa z enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR).


Vir: Finančna uprava RS

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor