MENU Zapri

Kaj storiti v primeru, ko se v trenutku izdaje računa prekine elektronska povezava s FURS?

  • 22. jul. 2015

V primeru prekinitve vzpostavljene elektronske povezave bo zavezanec pri gotovinskem poslovanju izdal račun z uporabo elektronske naprave, kljub temu, da ga pred tem ne bo mogel potrditi pri davčnem organu. 

Račun v tem primeru ne bo vseboval enkratne identifikacijske oznake računa, ampak le zaščitno oznako izdajatelja računa.

Zavezanec bo v navedenem primeru moral vzpostaviti elektronsko povezavo in prek elektronske povezave davčnemu organu poslati podatke o računih, ki so bili izdani brez EOR oznake, v dveh delovnih dneh od dneva prekinitve povezave.

Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne bo mogel vzpostaviti elektronske povezave v roku v dveh delovnih dni od dneva prekinitve povezave, bo poslal podatke o računih prek vzpostavljene elektronske povezave najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo.

Davčni organ bo poslanim podatkom o računu dodelil enkratno identifikacijsko oznako in jo poslal zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

Zavezanec bo moral hraniti podatek o enkratni identifikacijski oznaki računa skupaj s kopijo izdanega računa. Zavezanec kupcu v tem primeru ne bo izročil še enega računa z enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR).

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor