MENU Zapri

Intervju: Ali novi SRS-ji vplivajo tudi na vaše poslovanje

  • 21. jan. 2019

Novi SRS 15 prinaša nekatere spremembe, ki jih bodo morala upoštevati podjetja, ki že sedaj računovodijo skladno s SRS-ji. Pogovarjali smo se z mag. Darinko Kamenšek, pooblaščeno revizorko, ki nam je kratko pojasnila, na koga bo sprememba zares vplivala.

Ga. Kamenšek, pozdravljeni. V zadnjem času se veliko pogovarjamo s svojimi uporabniki in naročniki glede novih SRS-jev. In pojavlja se kar precej nejasnosti glede njihove uporabe. Te spremembe izhajajo iz mednarodnih standardov, zato so nekateri podjetniki oziroma računovodje prepričani, da to zanje ni primerno. Kako je zares s tem?

S 1. 1. 2019 so začeli veljati novi računovodski standardi. V njihovem sklopu je v celoti spremenjen SRS 15 Prihodki, ki se je res spremenil zaradi spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Glede na to, da so naši standardi sledili mednarodnim spremembam, se spremembe SRS-jev tičejo tudi vseh slovenskih gospodarskih subjektov, ki računovodijo po SRS-jih.

Katera podjetja oziroma organizacije se bodo morala držati novih standardov?

Spremenjeni SRS-ji veljajo za vse, ki uporabljajo Slovenske računovodske standarde kot osnovo računovodenja. Res pa je, da standardi dopuščajo določene izjeme pri uporabi določil, ki se vežejo na najeme. Te izjeme so mikro in majhne družbe, nepomembni najemi in kratkoročni najemi. 

Katera podjetja lahko zagotovo rečejo: »To se nas ne tiče«?

Mogoče so lahko v tej skupini mala in mikro podjetja, ki imajo zelo enostavno obliko prodaje posameznih izdelkov in storitev.

So mogoče v katerih panogah podjetja bolj izpostavljena tem spremembam?

Če se osredotočimo na spremembo standarda prihodkov, se tiče velike skupine gospodarskih družb, saj vse ustvarjajo prihodke in je to odvisno od tržnih strategij prodaje, ki jih uporabljajo. Namreč, če podjetje prodaja neke pakete, bo moralo sedaj, skladno z zahtevami standarda, ločiti oziroma, kot navaja standard, »pripoznati kot ločeno izvršitveno obvezo«. Na primer prodaja naročniškega paketa z vezavo, prodaja tovornega vozila z možnostjo rednega servisiranja ali prodaja računalniške opreme v kompletu s programsko opremo in tehnično podporo. Nov SRS spreminja način prepoznavanja različnih vrst prihodkov.

Če se pa osredotočimo na spremembe najemov, pa se bo dotaknila tistih podjetij, ki uporabljajo operativni leasing za svoja dolgoročna sredstva. Iz prakse je zaznati, da so to predvsem trgovska podjetja, ki imajo najete trgovinske prostore v večjih nakupovalnih centrih.
     

Bonus: Prenesite brezplačni posnetek "Kršitve pri evidenci ur za zaposlene?" Kršitev evidence dela lahko izhajajo tudi iz neustreznega vodenja ur zaposlenih, kar obenem povzroča obremenitev pri pripravi plač.


Kupci smo navajeni, če ne kar razvajeni, glede popustov. In novi SRS-ji urejajo tudi to področje. Ali se lahko v podjetju odločijo, da bodo delali drugače, ne da bi upoštevali te standarde? 

Obračunavanje popustov je v novem SRS-ju urejeno veliko podrobneje in običajno se v paketni prodaji skrivajo popusti. Menim, da se bodo podjetja morala soočiti z novimi pravili računovodenja in presoditi od primera do primera, kako postopati v prihodnje.

V pogovoru tako s podjetniki kot tudi z računovodji zaznavamo, da niso najbolj seznanjeni s tem in kako bo to potekalo v praksi. Kaj predlagate – kako naj podjetniki in računovodje pristopijo k temu? Kateri bi bili prvi koraki? 

Prvi korak je spoznati spremembe in se identificirati z njimi. To v praksi pomeni, da si morajo odgovoriti na vprašanja: Ali imamo operativni najem? Lahko uporabimo katero od dovoljenih izjem? Kakšno obliko prihodkov imamo? Kako delamo sedaj in kaj za nas pomeni sprememba? 

Imate kakšen nasvet za vse, ki so v dilemi, ali bodo morali delati po novih standardih? 

Predlagam, da se vsi, ki so vključeni v proces, seznanijo z novostmi in se izobrazijo. Na podlagi prejetih informacij bodo lahko kakovostno presojali, ali ta sprememba dejansko vpliva na njihovo poslovanje. 
 

Mag. Kamenšek, hvala za vaše odgovore. 

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor