MENU Zapri

Hrvaška kuna se poslavlja

  • 6. dec. 2022

Hrvaška vstopi s 1. januarjem 2023 v evroobmočje, kar pomeni, da bodo trenutno denarno enoto, kuno, zamenjali z evrom. V nadaljevanju povzemamo nekaj zanimivih dejstev.

Pomembni termini


DATUM

AKTIVNOSTI

Do 31. decembra 2022
  
Plačevanje možno le v kunah (dvojno označevanje cen), možna menjava kun na bankah, hranilnicah in menjalnicah

Do 31. decembra 2022
  
Možna menjava kun na bankah

Od 1. januarja 2023 dalje
  
Evro postane uradna valuta na Hrvaškem

Od 1. do 14. januarja
   
Plačevanje v kunah in evrih (dvojni obtok)

Od 15. januarja 2023 dalje
   
Plačevanje samo še v evrih (dvojno označevanje cen ostaja do konca leta 2023)

Od 1. januarja 2023 do 28. februarja 2023
   
Možna menjava kun v Banki Slovenije

Ukinja se plačevanje s kunami

Tako kot ob prehodu na evro v Sloveniji ima tudi Hrvaška obdobje dvojnega označevanja cen, ki traja od 5. septembra do 31. decembra 2022. V tem času se plačevanje izvaja izključno v kunah, ki so uradna denarna enota. S 1. januarjem 2023 pa bo to vlogo prevzel evro.

Menjalni tečaj znaša 7,5345 kune za 1 evro oziroma 1 kuna je 0,13 evra.
   

Do kdaj velja dvojni obtok?

Izjemoma bo v prvih dveh tednih po uvedbi evra, od 1. do vključno 14. januarja, zaradi lažjega prilagajanja na spremembe, mogoče uporabljati tako gotovino v kunah kot tudi evrsko gotovino. V tem obdobju mora trgovec vrniti preostanek v evrski gotovini. Le kadar vrnitev preostanka zneska v evrski gotovini ni mogoča, lahko vrne v kunski gotovini ali v kunah in evrih.
              

Kaj, če prejmete račun v kunah po 1. 1. 2023?

Glede na to, da bo od prvega januarja 2023 uradna valuta na hrvaškem evro in kuna ne bo več obstajala, bo tak račun neveljaven in ga boste morali zavrniti. To velja za vse račune, ki se izdajajo po 1. 1. 2023, četudi se datum opravljene storitve nanaša na leto 2022.
      

Kako je s pogodbami?

Po načelu kontinuitete so obstoječe pogodbe z zneski v kunah še vedno veljavne, zneski v pogodbah pa se preračunajo glede na fiksni menjalni tečaj. Stroka svetuje, da je smiselno pogodbe prilagoditi. Pogodbe ali aneksi, ki jih boste sklepali po uvedbi evra, pa morajo biti izraženi v evrih.
                   

Posojila, najeta na Hrvaškem v kunah

Vse bo ostalo, le valuta se bo spremenila. Zneski v kunah bodo preračunani v zneske v evrih z uporabo fiksnega menjalnega tečaja.
   

Do kdaj zamenjati hrvaške kune?

Hrvaške kune je možno zamenjati v evre v okviru rednega delovanja poslovnih bank, hranilnic ter menjalnic. Od njihove poslovne odločitve pa je odvisno, ali bodo (in pod kakšnimi pogoji) možnost menjave omogočili tudi po 1. 1. 2023.

   
Do konca februarja 2023 menjava brez provizije na Banki Slovenije

Na blagajni Banke Slovenije bo možno hrvaške kune brez provizije zamenjati od 1. 1. do 28. 2. 2023, saj to dovoljuje ustaljena praksa Evropske centralne banke. Možno pa bo menjati le bankovce, na pa tudi kovancev, in sicer do skupne višine 8.000 hrvaških kun na dan.    
   
Če boste kune želeli menjati po 28. 2. 2023, boste to lahko storili le na Hrvaškem, v skladu s pogoji, kot jih je določila Hrvaška centralna banka.
   

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor