MENU Zapri

Ali je obvezna potrditev računa, za katerega se vnaprej ne ve ali ga bo kupec plačal gotovinsko

  • 4. avg. 2015

ZDavPR ureja tudi primere, ko račun ni plačan neposredno ob izdaji in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino.

V teh primerih zavezanec lahko izda račun brez enkratne identifikacijske oznake računa. Če je račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa.

Davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako računa in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu. V teh primerih zavezanec izda račun z vsemi obveznimi podatki na računu, vendar brez enkratne identifikacijske oznake računa.

Naknadno potrditev računa izvede zavezanec, ki je kupcu izdal račun z določenim rokom plačila in v času izdaje računa zavezanec ni razpolagal s podatkom o načinu plačila, ki bo izvedeno naknadno. V teh primerih lahko zavezanec v roku desetih delovnih dni po prejemu plačila davčnemu organu posreduje podatke o računu, plačanem z gotovino, in od davčnega organa pridobi enkratno identifikacijsko oznako računa.

Ta ureditev pa se ne uporabi v primerih, ko velja izjema od obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov za dobavljeno elektriko, plin, vodo in podobno.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor