MENU Zapri

Vpliv sprememb pri dohodnini na neto plačo

  • 29. mar. 2022

V priročniku je prikazano, kako bodo spremembe, ki jih prinaša Novela ZDoh-2Z, vplivale na plače zaposlenih.

Pripravili smo konkretne primere plačilnih list po stari in novi zakonodaji za različne višine plač. Razložili smo tudi, na katere postavke na plačilnih listah bodo spremembe vplivale.

Iz vsebine priročnika 

  • Kako bo novi zakon vplival na plače v letu 2022?
  • Za koliko se bodo povečale plače na letni ravni?
  • Spremembe na plačilni listi
  • Razlike pri izplačilu mesečne plače

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor