MENU Zapri

PKP7: Krizni dodatek k plači v gospodarstvu

  • 8. jan. 2021

Po PKP7 pripada vsem zaposlenim v podjetjih, ki so bili v decembru na delovnem mestu, krizni dodatek v višini 200 EUR oziroma sorazmerni del tega zneska glede na delovne dneve. Dodatek mora biti izplačan pri decembrski plači.

Krizni dodatek morajo podjetja po PKP7 izplačati tistim svojim zaposlenim

  • ki so v decembru opravljali svoje delo in
  • katerih plača ni višja od dvakratnika minimalne plače (zadnja bruto plača zaposlenega ne sme biti višja od 1.881,16 EUR).

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 EUR se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost. Prav tako se ne obračuna akontacija dohodnine in se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine.

Višina kriznega dodatka je odvisna od števila dni, ko je delavec opravljal svoje delo. Pri tem pa ni pomembno, ali je delo opravljal na sedežu delodajalca ali od doma.

Če je bil delavec odsoten z dela zaradi:

  • začasnega čakanja na delo,
  • izrabe letnega dopusta ali
  • zaradi drugih upravičenih odsotnosti,

mu za te dneve krizni dodatek ne pripada.Kako se izračuna sorazmerni znesek kriznega dodatka?

V decembru je bilo skupno 23 delovnih dni, od tega je bil 1 dan praznik.

Primer 1:
Delavec, zaposlen za polni delovni čas, je v mesecu decembru cel mesec opravljal delo, razen na dan 25. 12. 2020, ko je bil državni praznik. Pripada mu 200 EUR kriznega dodatka.

Če je delavec zaposlen za polovični delovni čas, mu v zgoraj opisanem primeru pripada 100 EUR kriznega dodatka.

Primer 2:
Delavec, zaposlen za polni delovni čas v mesecu decembru, koristi 3 dni dopusta, 4 dni je na čakanju, ostale dni (15 delovnih dni), razen na državni praznik (1 dan), opravlja delo.

Sorazmerni del kriznega dodatka se izračuna:
200/23 = 8,70
8,70 * 16 = 139,20 EUR (upoštevajo se dnevi, ko je opravljal delo, in dan, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil državni praznik)

Delavcu pripada 139,20 EUR kriznega dodatka. 

 

Kdo kriznega dodatka NE prejme?

Kriznega dodatka ne bodo prejeli zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna RS in občinskih proračunov, v tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter v institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.
  

Izpolnjevanje REK obrazca

Na REK obrazcu je treba navesti vrsto dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu pa boste vpisali podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov. Individualni REK obrazec naj vsebuje podatke o prejemniku dohodka in znesek. (Vpiše se v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.)
  

Država podjetjem sredstva povrne na podlagi izjave

Delodajalci preko portala eDavki predložijo izjavo, v kateri zagotavljajo izplačilo kriznega dodatka. Na podlagi te izjave bodo podjetja prejela izplačana sredstva.

POZOR! Izjava bo na voljo predvidoma v drugi polovici januarja, o čemer bo FURS obvestil zavezance prek portala eDavki.

Rok za oddajo izjave je najkasneje do konca februarja 2021. FURS bo upravičenim povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor