Regres za prehrano 14. 1. 2013

Najvišji znesek za prehrano med delom, ki je neobdavčen. Znesek ne vpliva neposredno na višino teh prejemkov z vidika pravic delavcev. Višina prejemkov, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu, je namreč določena z delovno pravnimi predpisi (npr. s kolektivnimi pogodbami) in ne z davčnimi predpisi.

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:


Veljavnost Prisotnost na delu 4 ure ali več (EUR) Dodatek za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po osmih urah (EUR)
od 1.8.2008 dalje 6,12 0,76

Za zaposlene v državnih organih - po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti:

organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:
Velja od: Velja do: EUR/dan
januar 2019 3,81

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih