Drugi dohodki

Regres za prehrano

Najvišji znesek za prehrano med delom, ki je neobdavčen. Znesek ne vpliva neposredno na višino teh prejemkov z vidika pravic delavcev. Višina prejemkov, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu, je namreč določena z delovno pravnimi predpisi (npr. s kolektivnimi pogodbami) in ne z davčnimi predpisi.

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:


Veljavnost Prisotnost na delu 4 ure ali več (EUR) Dodatek za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po osmih urah (EUR)
od 1.8.2008 dalje 6,12 0,76

Za zaposlene v državnih organih - po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti:

organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:
Velja od: Velja do: EUR/dan
januar 2019 3,81
več...

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

Obdobje – Jubilejne nagrade v EUR
za 10 let
delovne dobe
za 20 let
delovne dobe
za 30 let
delovne dobe
za 40 let
delovne dobe
od 01.01.2012 dalje 460,00 689,00 919,00 919,00
več...

Nadomestilo za ločeno življenje

Pri opredelitvi višine nadomestila za ločeno življenje v letu 2012, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Veljavnost Najvišji neobdavčeni znesek (EUR)
od 1.1.2007 dalje  334
več...

Terenski dodatek

Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu se ne vštevata v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če sta izplačana delojemalcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca. več...

Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Najvišji zneski plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

več...

Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 4.063 €  ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  Uredba velja od 1. avgusta 2008 dalje. več...
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih