Statistični letopis 2011 21. 1. 2012

Na voljo je nova (že 50.)izdaja Statističnega letopisa, naše osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije.

Kaj je mogoče izvedeti o Sloveniji iz Statističnega letopisa 2011?

  • V začetku leta 2011 je bilo med mestnimi območji najgosteje naseljeno mestno naselje Piran (približno 6.000 prebivalcev na km2), najmanj gosto naseljeno pa mestno naselje Kranjska Gora (32 prebivalcev na km2).
  • Največ prenočitev turistov v državi so v letu 2010 zabeležile zdraviliške občine (33,5 %), največ tujih turistov pa je prenočilo v gorskih občinah (27,9 %).
  • Rast povprečnih mesečnih plač je bila v letu 2010 največja v koroški statistični regiji (povprečna mesečna bruto plača za 6,4 % višja kot v letu 2009), v obalno-kraški statistični regiji pa je bila najmanjša (indeks povprečne mesečne bruto plače je bil tam najnižji, 102,5; to pomeni, da je bila rast povprečnih mesečnih plač v tej regiji 2,5-odstotna).
  • V letu 2009 so bila med podjetji v Sloveniji glede na njihovo velikost po številu zaposlenih oseb najštevilnejša mikropodjetja (93,8 %); velika podjetja pa so zaposlovala največ oseb (32,0 %) in ustvarila največ prihodka (34,7 %).
  • Slovenija se je v letu 2009 po višini izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost, izraženih v odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP), med državami članicami Evropske unije uvrstila na 9. mesto; v tem letu smo v Sloveniji za to dejavnost porabili okrog 1,9 % BDP; to je le nekoliko manj od povprečja v EU (2,0 %).

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2011 in tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na tej povezavi.


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih