Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2013 27. 11. 2013

Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2013
Povprečna mesečna neto plača za september 2013 za 0,6 % nižja od plače za avgust 2013
Povprečna mesečna neto plača za september 2013 je znašala 983,30 EUR; v primerjavi s plačo za avgust 2013 je bila nižja za 0,6 %, v primerjavi s plačo za september 2012 pa višja za 1,1 %. Povprečna mesečna bruto plača za september 2013 je znašala 1.495,28 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za avgust 2013 je bila nižja za 0,8 %, od povprečne mesečne bruto plače za september 2012 pa višja za 0,4 %.
Znižanje povprečne mesečne neto plače za september 2013 glede na avgust 2013 najizrazitejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro Povprečna mesečna neto plača za september 2013 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala povprečno 1.359,09 EUR, čeprav je bilo znižanje povprečne neto plače najizrazitejše prav v tej dejavnosti (za 3,3 %). Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za september 2013 so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer 686,51 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za september 2013 se je v primerjavi s preteklim mesecem zvišala samo v štirih dejavnostih, najizraziteje v izobraževanju (za 1,9 %); v vseh drugih dejavnostih pa se je znižala. Čeprav se je povprečna mesečna neto plača za september 2013 glede na pretekli mesec znižala v večini dejavnosti, pa se je glede na isti mesec preteklega leta znižala samo v šestih dejavnostih, najizraziteje v dejavnosti promet in skladiščenje (za 4,1 %); v preostalih dejavnostih pa se je zvišala.

Povprečna mesečna neto plača za september 2013 glede na avgust 2013 višja samo v obalno-kraški in pomurski statistični regiji Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za september 2013 so prejeli v notranjsko-kraški statistični regiji, in sicer 876,49 EUR. Povprečna mesečna neto plača za september 2013 se je v primerjavi s preteklim mesecem zvišala samo v obalno-kraški in pomurski statistični regiji; v zasavski statistični regiji pa se praktično ni spremenila. Če primerjamo povprečno mesečno neto plače za september 2013 s povprečno mesečno neto plačo za isti mesec preteklega leta, pa ugotovimo, da se je ta znižala samo v spodnjeposavski (za 2,2 %) in pomurski statistični regiji (za 0,2 %); v vseh preostalih regijah se je zvišala, najizraziteje v zasavski statistični regiji (za 2,2 %).

Povprečne mesečne neto plače za september 2013 nižje od plač za pretekli mesec v zasebnem in javnem sektorju, znižanje tokrat celo izrazitejše v zasebnem sektorju.

Povprečna mesečna neto plača za september 2013 je bila v javnem sektorju za več kot 210 EUR višja kot v zasebnem sektorju; tam je znašala 909,03 EUR. V obeh sektorjih se je povprečna mesečna neto plača za september 2013 glede na avgust 2013 znižala, tokrat v zasebnem sektorju nekoliko bolj (za 0,9 %) kot v javnem (za 0,3 %); v sektorju država pa se je celo nekoliko zvišala (za 0,4 %). Medtem ko se je povprečna mesečna neto plača za september 2013 glede na isti mesec preteklega leta v zasebnem sektorju zvišala (za 2,0 %), se je v javnem sektorju znižala (za 0,1 %); znižala se je tudi v sektorju država (za 0,5 %).

Več: Statistični urad Republike Slovenije
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih